02 oktober 2015

Norge dømt for helseskadelig luftkvalitet

Vinterdager i Bergen kan være svært ille. Foto: Prillen
NO2 (Nox) og svevestøv, og i noen grad også SO2, har lenge forurenset mange byer i Norge. I flere år har luftforurensningsverdiene, særlig om vinteren, vært så høye at det var både helseskadelig og ulovlig. Dette slås fast når EFTA-domstolen i Luxembourg nå har satt et endelig punktum for luftkvalitetssaken Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har kjempet i nesten ti år. Norske myndigheter er dømt for i en årrekke å ha utsatt befolkningen i byene våre for helseskadelige nivåer luftforurensning.

Norges Astma- og Allergiforbund har advart mot denne utviklingen i snart ti år. Da man ikke ble hørt, heller ikke i forhold til den skjebnesvangre dieselfavoriseringen i 2007, klaget forbundet i 2011 norske myndigheter inn for EFTA. Vi så rett og slett ingen annen utvei for å få slutt på eksponeringen man utsatte befolkningen for.

Siden den gang har ESA, EFTAS overvåkningsorgan, konkludert med at NAAF har helt rett, dette er både helseskadelig og ulovlig. ESA sendte da et offisielt brev til norske myndigheter der de redegjorde for saken og krevde forbedringer.

Heller ikke den nye regjeringen evnet dessverre tilfredsstillende å rydde opp i situasjonen og ble således trukket for retten i Luxembourg. Det er denne retten som nå har avsagt dom: Norge overholder ikke det europeiske luftforurensningsdirektiv.
- Norges Astma- og Allergiforbund synes selvsagt det er synd at det måtte gå så langt. Om myndighetene hadde hørt på oss før, ville man sluppet denne dommen. Når det likevel skulle ende slik, er det ingen tvil om at dette er en enorm seier for forbundet og alle andre som bryr seg om trygg luft i byene våre. Nå må sentrale og lokale myndigheter stå sammen om å gjennomføre effektive tiltak slik at ikke enda flere blir syke, sier assisterende generalsekretær Bo Gleditsch.

Kilde: NAAF

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism