10 oktober 2015

Triste tall for byggnæringen

Tallet på faste ansatte hos de store entreprenørene i Oslo-regionen halvert er halvert siden 2007. Samtidig eksploderer bruken av løsarbeidere. En fersk Manifest-rapport er lite hyggelig  lesning: Siden 2007 er antall fast ansatte fagarbeidere hos de store entreprenørene i Oslo-regionen halvert. Samtidig er omfanget av innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråer, i hovedsak utenlandske arbeidere, mangedoblet.Rapporten bygger på tall for de tradisjonelt største entreprenørene i Oslo-regionen, og en undersøkelse utført av tillitsvalgte i byggnæringen. De tillitsvalgte oppsøkte i alt 1659 arbeidere på 63 byggeplasser i september i år. Undersøkelsen viser at i sentrale arbeidsfelt som betongarbeid og rørleggerarbeid er et lite mindretall av arbeiderne fast ansatt hos hovedentreprenørene.

– Sektoren kuwaitiseres. Man får en egen liten stab til å ta seg av jus og ingeniørjobben, og så har man fattige utlendinger til alt det manuelle arbeidet, sier utreder i Manifest Tankesmie Magnus E. Marsdal til Klassekampen..

Fram til år 2000 var kommersiell arbeidskraftutleie strengt regulert i Norge. Blaalid-utvalget anbefalte da et frislipp, men skrev at det var viktig å «forhindre at det utvikler seg en praksis der bedriftene i tillegg til en fast kjernestab, har en stab som er løsere tilknyttet i ulike former for å løse de løpende og ordinære oppgavene». Men nettopp slik har det gått, påpeker Marsdal.

Kilde: Klassekampen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism