23 desember 2015

Snøskred utløses med gass i Finnmark

Statens vegvesen tester en ny metode for å løse ut snøskred ved hjelp av gass på fylkesveg 883 til Skillefjord i Alta. Dette er det første stedet i landet hvor denne metoden tas i bruk. Metoden brukes blant annet ved skianlegg i Mellom-Europa.

Ved hjelp av propan og oksygen som blandes sammen til en eksplosiv blanding og antennes, skapes en trykkbølge som utløser skred fra en fast installasjon som er montert i fjellsida. Slik kan vegene bli tryggere vinterstid uten at det er nødvendig å stenge i lange perioder.Utstyret ble installert høsten 2014, men på grunn av lite snø første vinter har testingen vært begrenset. Fredag den 18. desember ble det imidlertid løst ut et skred i Skillefjorden nord for Alta, med store snømengder og som målte opp mot 400 meter på vegen.

– Ved en slik metode tar vi kontroll i stedet for å vente på at skred kanskje kommer. Slik kan vi unngå skader, samtidig som vi ikke trenger å holde vegen stengt i lang tid på grunn av skredfare, sier ingeniørgeolog Trond Jøran Nilsen, som jobber med skredsikring i Statens vegvesen Region nord.

Gazex heter systemet vi bruker for å fremprovosere skred i Skillefjord, nord om Alta. Tuben fylles med en blanding av propan og oksygen, og når den antennes skyter kanonen ned mot bakken. Foto: Trond Jøran Nilsen / Statens vegvesen
Skillefjord er en del av et forskningsprosjekt om aktiv skredkontroll. Hvis erfaringene herfra blir gode, er det aktuelt å bruke liknende metoder for å fjerne snø flere steder i landet.

Statens vegvesen har tidligere testet et system med bruk av dynamitt for utløse skred. Utløsning av skred fra helikopter er også en metode som har vært forsøkt i Nord-Norge.

– Da er vi avhengig av flyvær, og vi kan bli nødt til å vente i flere dager på en finværsdag slik at helikopteret kan komme til stedet. Da kan det være for seint, sier Trond Jøran Nilsen.

Kilde: Statens vegvesen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism