17 desember 2015

Strakstiltak for å få mer gods på jernbane

Et godstog på Nordlandsbanen. Foto: Jernbaneverket / Øystein Grue.
Jernbaneverket lanserer nye strakstiltak for å bedre vilkårene for godstrafikk på jernbanen. Egen godspakke, egen kompensasjonsordning for innstilte godstog når jernbanen svikter, og sterkere vedlikehold på Alnabru er av de viktigste grepene.

– Vi har hatt nær dialog med godsnæringen, og er trygge på at de nye tiltakene vil bidra til å gi et oppsving for gods på bane. Strakstiltakene bidrar til å gjenreise troen på at jernbanen vil ta sin del av godsveksten. Jernbane er miljøvennlig, sikker og konkurransedyktig på pris. Vi jobber langsiktig for at jernbanen skal ta en økt andel av godstransporten fra veg, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.Den brede godsanalysen fra august 2015, som er en del av utredningene i arbeidet med Nasjonal transportplan, slår fast at godsmengdene vil øke og at mellom 5 og 7 millioner tonn gods kan overføres fra veg til bane og/eller sjø. 3,5 millioner tonn er egnet for jernbane. Dette tilsvarer ca. 800 daglige vogntog på vegene våre. Markedsandelen til jernbane på hovedstrekningene har tradisjonelt vært svært god, men posisjonen er nå truet på strekningen Oslo-Trondheim. Derfor tas det her særskilte grep.

– Det haster med terminaltiltak i Trondheim, sier Roger Kormeseth, som er hyret inn for å ha spesielt ansvar for godstransport i Jernbaneverket.  – Gjør vi ikke noe nå, vil mye av godset mellom Oslo og Trondheim ende opp på veg. De store godsaktørene har etablert seg sør for Trondheim. Det er derfor viktig å etablere en større kapasitet på jernbanen her gjennom å oppgradere Heggstadmoen og Heimdal stasjon til å kunne ta større godsmengder. Dette tiltaket er avgjørende i påvente av ny godsterminal for Midt-Norge. Gjøres det ikke noe i Trøndelag, risikerer man at grunnlaget for en større jernbanesatsing blir borte, sier han.

Arbeidet med å forlenge kryssingsspor skulle i følge Nasjonal transportplan ikke begynne før om noen år, men nå fremskyndes flere av tiltakene til 2016, 2017 og 2018. Det startes nå planlegging av kryssingsspor og andre kapasitetsøkende tiltak til ca. 630 millioner kroner. Videre arbeides det med å forsere byggingen av slike spor.

Jernbaneverket

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism