17 desember 2015

Tømmer blir til biodrivstoff på Tofte

Illustrasjon: Mitra Sahara
Statkraft og Södra planlegger produksjon av andregenerasjons flytende biodrivstoff basert på skogsråvare på Tofte. De to selskapene har inngått intensjonsavtale om å danne produksjonsselskapet Silva Green Fuel. Avtalen innebærer også at Statkraft kjøper industriområdet på Tofte av Södra.

– Et biodrivstoffanlegg vil ikke stå ferdig før tidligst i 2020, men på Tofte er det både dypvannskai, transportbånd, bygningsmasse og velegnet infrastruktur for å håndtere store menger trevirke. Samtidig er det et overskudd av trevirke i Norden og et behov for biomasse til et stadig økende antall fjernvarmeanlegg, sier lederen for biomassehandel i Statkraft, Chris Moore.

Statkraft skal produsere biomasse på industriområdet Tofte, der den tidligere hjørnesteinsbedriften og cellulosefabrikken lå. På sikt skal noe av biomassen benyttes av Silva Green Fuel, som ble etablert vinteren 2014. Selskapet er eid 51 prosent av Statkraft og 49 prosent av Södra Cell, og skal produsere biodrivstoff.I første rekke er planen å betjene det nordiske markedet, men biomassehandel er svært internasjonalt, og med en havn som ligger så tilgjengelig til som Tofte er det lett å nå andre markeder også.

Kilde: Statkraft

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism