17 januar 2016

Ocean Viking - Begynnelsen på oljealderen i Norge

Ocean Viking ble bygget ved Aker Mekaniske Verksted i Oslo. Høsten 1969 fant den Ekofiskreservoaret, som var verdens største petroleumsfelt til havs
Ocean Viking var en boreplattform bygget ved Akers mekaniske verksted i 1967, for det amerikanske selskapet Ocean Drilling & Exploration Co (Odeco). Det var på oppdrag fra Phillips Petroleum at Odeco tok på seg kontrahering av plattformen høsten 1965. Plattformen oppdaget både Codfeltet og Ekofiskfeltet.

Plattformen skulle leveres høsten 1966, men erfaringene med den nesten identiske boreplattformen «Ocean Traveler» førte til at den nye plattformen måtte forsterkes. «Ocean Traveler», som var overflyttet fra boring i Mexicogulfen, fikk store problemer med værforholdene i Nordsjøen som var langt mer værhard enn områdene utenfor sørkysten av USA. Byggingen av «Ocean Viking» ble derfor forsinket og ferdigstilt først i mars 1967.Plattformen foretok, sammen med søsterskipet «Ocean Traveler», de første prøveboringer på norsk sokkel i Nordsjøen. Den 10. juni 1968 viste norske aviser bilder av «Ocean Viking» som faklet gass på det kommende Codfeltet. Etter 38 boringer fant plattformen den første drivverdige petroleumsforekomsten august 1969. Her var Phillips operatør på blokk 2/4, og funnet ble siden en del av Ekofiskfeltet. Funnet ble lagt frem for Norges oljedirektorat 23. desember samme år.

Overslag som ble gjort, tydet på at reservoaret inneholdt mellom 4 og 7 milliarder fat olje med datidens utvinningsgrad på 15 til 22 prosent. Norge var blitt en oljenasjon! Noen måneder tidligere hadde de første menneskene landet på månen. "Det astronautene har gjort er flott, men hva med dette?", skal Ed Seabourn ha sagt da han fikk se de første gyldne dråpene av olje om bord på riggen. Med funnet av Ekofisk var en ny epoke i vår industrihistorie innledet.

Kilde: Wikipedia

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism