16 oktober 2017

Krever omkamp om regjeringskvartalet

Flere har påpekt at Team G8+ har en betraktelig bedre løsning for Høyblokka (gitt at den skal bygges på). Det hadde vært svært interessant om dette var blitt videreført i et lavere ikonbygg på felt A. La dem bygge på Y-blokka i samme stil!
For noen uker siden vant prosjektgruppen Team Urbis oppdraget med å tegne det nye regjeringskvartalet. Team G8+. som kom på andreplass i arkitektkonkurransen, mener at konkurransen var urettferdig fordi Statsbygg ga vinnerlaget fordeler. Dermed kan det bli omkamp om hvem som får slått kloa i et av Norges største og dyreste byggeprosjekter noensinne.

NRK skriver at tildelingen av oppdraget skapt murring, med henvisning til kilder som mente at Team Urbis hadde en fordel siden de jobbet med reguleringsplanen før konkurransen startet. Statsbygg hevder på sin side at det har gjort alt de kunne for at ingen skulle ha noen fordel, men etter å ha undersøkt saken nærmere, har Team G8+ bestemt seg for å klage.

I klagen hevdes det at:

  • Statsbygg har brutt regelverket om offentlige anskaffelser
  • Statsbygg lot vinnerlaget være alene om informasjon som ga dem fordeler i konkurransen
  • To av Statsbyggs tre jurymedlemmer var inhabile
  • To av Statsbyggs jurymedlemmer hadde sett et utkast til vinnerforslaget allerede i 2015
  • Vinnerforslaget ble ikke bedømt anonymt

Uten å kjenne planen i detalj, den smale toppen på bygget på felt A virker ganske pussig, gitt alt snakket om arealutnyttelse.
Statsbygg har tidligere leid inn en rekke firmaer for å lage reguleringsplanen, altså premissene for bebyggelsen på tomten. Fire av firmaene som jobbet med reguleringsplanen, Nordic, SLA Landskapsarkitektur, Norsam og NIKU, skulle senere danne Team Urbis som vant arkitektkonkurransen.

Under arbeidet ble det holdt flere workshops. Møtereferatene derfra viser at Synnøve Lyssand Sandberg og Ragnar Bovim fra Statsbygg også deltok – side om side med folk som senere utgjorde Team Urbis.

Team G8+ hevder dokumentene beviser at det ble etablert en forståelse mellom vinnerlaget og Statsbygg at bygget på felt A (der Y-blokka står i dag – ja: slett et ikonbygg og sett opp et nytt) var spesielt viktig og at det skulle være et ikonbygg. De mener vinnerlaget var alene om å vite dette.

– Vinnerteamet tegnet et ikonbygg fordi de visste at Statsbygg ønsket seg det. Dette hadde de forankret med Statsbygg i gruppearbeider og prosesser allerede i 2015. Derfor vant de, hevder Lars Haukeland i teamet som klager.

I juryrapporten står det at bygget på felt A var en viktig årsak til at Team Urbis vant, men juryen bruker ikke begrepet «ikonbygg»:

«Juryen finner at utforming av nybygget i felt A er avgjør­ende for å oppnå høy kvalitet […] Det nye bygget på felt A må inneha potensial til å spille en framskutt rolle.»

Ifølge regelverket om offentlige anskaffelser skal juryeringer i plan- og designkonkurranser foregå anonymt. I klagen hevdes det imidlertid at anonymiteten er brutt, fordi Statsbyggs to jurymedlemmer må ha skjønt hvilket forslag Team Urbis sto bak.


Klagerens advokat mener det er to forhold i klagen som er spesielt alvorlige. Det ene er påstanden om at oppdragsgiver ikke har delt informasjon fra reguleringsplanprosessen med de andre aktørene. Det andre er påstanden om at denne informasjonen ble utarbeidet med ansatte i Statsbygg som siden satt i juryen.

Slik ser Team Urbis for seg utsikten fra Youngstorvet.

Slik ser Team G8+ for seg utsikten fra Youngstorvet.


Teamleder Gudmund Stokke i Team Urbis sier dette om klagen fra Team G8+:

– Når det gjelder regjeringskvartalet, så slo juryen fast at vårt forslag var klart best på arkitektur og funksjonalitet. Videre har evalueringsgruppen i Statsbygg vurdert at Team Urbis er best skikket til å gjennomføre prosjektet av denne størrelsen.

Kilde: NRK

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism