28 september 2017

Statsbyggs valg for regjeringskvartalet


Etter at juryen kåret «Adapt» og «Lysning» som vinnere i arkitektkonkurransen i juni, har de to teamene bak vinnerforslagene, Team Urbis og G8+, vært i forhandlinger med Statsbygg om tildeling av prosjekteringskontrakt.

Juryrapporten, og dermed også rangeringen mellom de to vinnerne, har vært unntatt offentlighet mens Statsbygg har ført forhandlinger med de to prosjekteringsgruppene bak vinnerforslagene. Nå er forhandlingene ferdige og rapporten gjort kjent. Den viser at juryen holder «Adapt», tegnet av Team Urbis, som en klar vinner. «Adapt» er også det løsningsforslaget som Statsbygg vil gå videre med.

Juryen er rosende i sin beskrivelse av «Adapt» og skriver blant annet: «Det pyramidale bygget på A-feltet ved Johan Nygaardsvolds plass er særdeles godt plassert. Bygget vil gi det nye regjeringskvartalet et samlende uttrykk og et særpreget bygg fra vår tid.»

Smak på den: "særedeles godt plassert". Antagelig fordi de har plassert den der Y-blokka ligger i dag, som i tillegg til å være særdeles godt plassert også matcher høyblokka i formspråk. Hvordan pyramideformen bidrar til et "samlende uttrykk" er vanskelig å gripe. Høres mer ut som tomprat.

Rett og slett stusslige greier dette, men slik måtte det jo nesten bli når en bygger mye og tett.

– Vi har i dag meddelt at vi har til hensikt å inngå kontrakt med prosjekteringsgruppen Team Urbis som står bak løsningsforslaget «Adapt». Team Urbis hadde samlet sett det beste tilbudet, og «Adapt» vil da være grunnlaget for utarbeidelse av skisse- og forprosjekt, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg. - Dette er en stor milepæl og peker ut en tydelig vei videre i utviklingen av nytt regjeringskvartal, påpeker Statsbygg-sjefen.

Mulig det, men det er sannelig ikke lett å oppdrive særlig entusiasme for dette.


For å komme fram til det beste tilbudet, har juryens vurderinger og rangering av løsningsforslagene hatt størst vekt - 50 prosent. Videre teller oppgaveforståelse og tilbudt nøkkelpersonell 35 prosent og honorar 15 prosent.

– I evalueringen av oppgaveforståelse, nøkkelpersonell og honorar er det veldig tett mellom konkurrentene, men med et lite fortrinn i favør Team Urbis. Vurderingen av løsningsforslagene har vært basert på konkurranseutkastene, juryens rapport og resultatet av forhandlingene. På dette kriteriet er Adapt og Team Urbis klart best. I sum betyr det at Team Urbis har det beste tilbudet, sier Nikolaisen.

Javel, men smak på dette: Juryen liker ifølge Statsbygg hvordan forslaget spiller på lag med resten av byen: «Kontorbyggene i Grubbegata og ved Einar Gerhardsens plass er særdeles godt tilpasset. Volumene er også fint nedskalert mot Møllergata og Youngstorget og ivaretar kulturmiljø og torg. Samspillet mellom bygninger og byrom er særdeles godt og forslaget har tre gjennomarbeidete byrom i Regjeringsparken, Einar Gerhardsens plass og Johan Nygaardsvolds plass med hver sin identitet og rolle i kvartalet.»

Slik ser det dermed ut "nedskalert" mot Youngstorget:


Løsningsforslagene er ikke bearbeidet under konkurransen med forhandling. Det kun foretatt noen avklaringer.

Statsbygg planlegger å signere kontrakten med Team Urbis i uke 41, og ganske snart etter dette starter arbeidet med utarbeidelse skisseprosjekt og etter hvert forprosjekt. Det er ventet Stortingsbehandling av kostnadsramme i 2019, noe som kan gi byggestart i 2020.

Kilde: statsbygg.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism