24 oktober 2017

Solenergiens frigjørende kraft

"Solskinnshistorier" er fortellinger fra den afrikanske landsbygda om solenergiens frigjørende kraft, fortalt av videojournalist Jill Johannessen. Hun har reist rundt i Øst-Afrika for å vise hvordan solenergi ikke bare bringer ren energi, men utløser en rekke utviklingsfordeler blant den fattige delen av befolkningen.

– Jeg håper at seerne sitter igjen med et levende inntrykk av hvordan solenergi forandrer livet til folk på den afrikanske landsbygden og at den stimulerer til mer entreprenørskap og får flere investorer til å satse på solenergi og off-grid løsninger i utviklingsland, sier Jill Johannessen.

Episode 1: Solenergi hopper bukk over sentrale strømnett
Sterkt fallende priser på solteknologi gjør det mulig å hoppe bukk over sentrale strømnett og satse på desentraliserte energiløsninger på den afrikanske landsbygden.Episode 2: Solenergi boosting business
Tilgang til strøm stimulerer til entreprenørskap og økt økonomisk aktivitet.Episode 3: Solenergi kan revolusjonere jordbruket og øke matsikkerheten
Småbønder som har tatt i bruk soldrevne vannpumper og dryppirrigasjon, noe som reduserer risikoen for avlingsvikt, bedrer produktiviteten og øker matsikkerheten.Episode 4: Solenergi bedrer utdanningsmuligheter
Etableringen av et solbasert mini-grid i landsbyen har gjort det mulig for elever å lese lekser på kveldene og har hevet kvaliteten på undervisningen.Episode 5: Solenergi gir bedre helsetilbud
Solenergi bidrar til å bedre helsetilbudet på den afrikanske landsbygden, ikke minst for vordende mødre og deres nyfødte.


Prosjektet er støttet av den norske Unesco-kommisjonen.

Kilde: www.globalisfilm.com

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism