05 februar 2018

IKEA og bærekraft

Sitter og hører NRK P2s Ekko som tar opp spørsmålet om forbukersamfunn-ikonet IKEA i lys av bærekraft. Bakgrunnen er at IKEAs grunnlegger gikk bort for i forrige uke. Konklusjonen er nok at vi ikke lever bærekraftig, men at det er vanskelig å peke på IKEA som en av de som har skylden for det. Kanskje tvert imot. Bedriften er på mange måter et forbilde for hvordan en kan tenke omkring bærekraft. Selvfølgelig med tanke på at dette også tjener den kommersielle virksomheten.

IKEA leverer en egen bærekraftrapport og en egen People & Planet Positive-strategien går etter planen og at vi fortsetter å gjøre langsiktige investeringer i bærekraft. IKEA hevdet at de i fjor brukte totalt 3 milliarder euro øremerket dette formålet. Ifølge Ekko har bedriften rundt hundre ansatte, mange eksperter på feltet, som jobber med firmaets skogsatsing. Ikke så rart kanskje, siden IKEA visstnok bruker 1% av trevirket som tas ut på verdensbasis.

IKEA mener selv de ligger godt an til å nå målet om å produsere like mye fornybar energi som vi forbruker innen 2020. I løpet av året har nye vindparker i Polen og USA blitt satt i drift, og IKEA produserte fornybar energi tilsvarende 71 prosent av sitt eget strømforbruk. IKEA Norden nådde dette målet i mai 2015.

IKEA har nå satt av over 3 milliarder euro til bærekrafttiltak. Som annonsert i dag inkluderer dette 1 milliard euro til langsiktige forsyninger av råmaterialer gjennom investeringer i skogbruk og i selskaper som driver aktivt med gjenvinning, fornybar energi og utvikling av biologisk råstoff. Det inkluderer også 1,5 milliarder euro som IKEA har investert i vind- og solkraft siden 2009 og 600 millioner euro til andre investeringer i fornybar energi.
Flere bærekraftnyheter fra 2016:
  • IKEA lanserte en solcelleløsning til hjemmebruk i tre markeder.
  • All bomull og 61 prosent av alt trevirke som ble brukt i IKEA-produkter kom fra mer bærekraftige kilder.
  • IKEA faset ut oljebasert polystyren (EPS) i flatpakkene og begynte å bruke fiberbaserte, fullstendig gjenvinnbare materialer i stedet.
Kilde: IKEA

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism