15 februar 2018

Rotete løsning for fremtidig energimarked

Norge har en lang historie med elektrifisering, men nå kan være i ferd med å gi fra seg suverenitet over deler av kraftpolitikken til EU.

I mars skal Stortinget stemme over om Norge skal slutte seg til Acer, EU-byrået for energiregulering. Kritikerne frykter for både høyere kraftpris og mindre selvbestemmelsesrett, mens regjeringen avviser begge deler.

Jussnestor Eivind Smith mener regjeringen konstruerer en umulig løsning. Smith mener at regjeringen unngår å si at det er snakk om å avstå suverenitet. I så tilfelle må de bruke paragraf 115, og da må tre firedeler av Stortinget stemme for vedtaket.

– Utgangspunktet er at regjeringen gjerne ville ha vært med i EUs energibyrå. Men vi er ikke med i EU, sier Smith.

I steden skal ESA, Eftas overvåkingsorgan, sende sitt vedtak til en ny avdeling i NVE som skal være uavhengig av myndighetene. Hverken regjeringen eller departementet skal kunne styre forvaltningsapparatet som ellers følger av Grunnloven.


– De går sterkt inn for ordningen fordi de mener det er en god ordning. Om dette er riktig, har jeg som jurist ingenting standpunkt til. Men om regjeringen er så sikker på at hun har rett i sitt syn, bør det jo ikke være noe problem å bruke paragraf 115, sier Smith.

Kilde: Klassekampen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism