22 mars 2019

Hvordan skape grønne jobber i Norge

Hywind Tampen | Illustrasjon: Equinor
Ivar Slengesol skriver i Energi og klima om 2010-tallet som det «tapte tiåret» for grønne arbeidsplasser i Norge. Han peker på at det i Norge er færre sysselsatte innen sol- og vindenergi enn for ti år siden.

Sol- og vindenergi vil stå for 80 prosent av investeringene i ny kraftproduksjon globalt fram mot 2050, ifølge rapporten New energy outlook fra analyseselskapet Bloomberg New Energy Finance.

Kanskje er det vindenergi som skal sørge for gjennombruddet for norsk grønn energiteknologi inn i 2020-tallet. Her er det innen offshore vind potensialet for en global norsk leverandørindustri ligger. I dag står det mer enn 6 000 bunnfaste turbiner i sjøen verden over, og bare 11 flytende.

Flytende vind kan skape mellom 16 000 og 43 000 arbeidsplasser i Norge innen 2030, gitt en utbygging på 1 GW i Norge kombinert med en sterk norsk eksportindustri. Dette ifølge en rapport om ringvirkninger som Multiconsult nylig utarbeidet med sikte på å kartlegge de samfunnsøkonomiske ringvirkninger av Equinors planlagte Hywind Tampen-prosjekt.

Hywind Tampen på 88 MW ligger an til å bli verdens største flytende havvindpark dersom den settes i drift i 2022, og vil være tre ganger så stor som Equinors Hywind Scotland (30 MW), verdens eneste flytende havvindpark per dags dato. Vindparken er planlagt koblet opp mot de fem Gullfaks og Snorre-installasjonene for å forsyne dem med vindbasert elektrisk kraft og gi CO2-besparelser på i snitt minst 200 000 tonn CO2 årlig.
I Storbritannia har de nylig fått på plass en sektoravtalen for offshore vind, utviklet i samarbeid mellom industrien og myndighetene. Ambisjonen er å tredoble antall arbeidsplasser til 27 000 og å femdoble eksporten til 2,6 milliarder pund årlig innen 2030.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism