06 april 2019

Lysthus på Marienlyst

Ferd eiendom lanserer kalt «Lyst» med utgangspunkt i byggene som huser NRK på Marienlyst. Lyst-begrepet har flere betydninger på norsk og henspiller blant annet til tomtas gode solforhold og verdien av dagslys som viktig parameter for bokvalitet.

Ferd har jobbet sammen med Snøhetta siden høsten 2018 med å utvikle ideer for området. Prosjektnavnet «Lyst» peker tilbake på Marienlyst, men forteller også noe om Ferds ambisjoner for området.


– Ferd vil skape bolyst, skapelyst og opplevelseslyst på Marienlyst. Bolyst fordi vi vil utvikle gode boliger og et bomiljø som folk vil trives i. Opplevelseslyst fordi vi ønsker å lage et samlingspunkt for hele byen. Skapelyst fordi vi vil skape rom for innovasjon, forskning og bærekraftig utvikling med utgangspunkt i kunnskapsmiljøene fra Forskningsparken og Blindern og ned mot Majorstuen, sier Ferd Eiendom-sjef Carl Brynjulfsen.


Sentralt i prosjektet er Kringkastingshuset, som får rollen som en samlingsplass for innovasjon- og gründervirksomhet og en møteplass for både bydelen og byen. Lysthuset blir bydelens møteplass og identitetsmerke. I Lysthuset kompletteres Kringkastingshuset med en ny storstue plassert mellom de fredede bygningsfløyene. Det tradisjonsrike huset blir åpnet for allmenheten og det legges til rette for aktiviteter på dag- og kveldstid med innovasjon- og kunnskapsnæring, hotell, konferansefasiliteter og et rikt kultur- og serveringstilbud.

Den konkave takformen er optimalisert for høsting av solenergi som muliggjør en fremtidig plussenergi-ambisjon for Kringkastingshuset som helhet. Her kan du gå opp på toppen, nyte utsikten og bruke takene til å gå en tur. Inne i Lysthusets allrom har vi ambisjoner om å bygge et av landets heftigste lekestativer som kan gå over flere etasjer.


Kilde: ferd.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism