07 april 2019

Norge kan erobre havet med vindmøller

Foto: Jan Arne Wold / Woldcam
Vi har akkurat forlatt startstreken i et kappløp om å bli den nasjonen som erobrer havet med vindmøller på dypt vann, skriver Johan Hustad, irektør, NTNU Energi, og John Olav Giæver Tande, sjefsforsker i Sintef Energi, i Gemini.

Verdens aller første flytende vindmølle til havs, Hywind, en av dette tiårets største ingeniørbragder. Teknologien er unnfanget, testet og utviklet i Norge. Vi er dermed først ute med en klimavennlig energiproduserende installasjon som kan produsere ren energi der det er dypt vann. Og dypt vann er det mye av i verden!

Havvind er en viktig del av et fremtidig bærekraftig energisystem. IEA forventer i sitt Sustainable Development Scenario at vindkraft i 2040 globalt vil være nest størst målt i installert kapasitet og størst målt i levert energi.

Såkalt flytende havvind kan bli en helt ny industri for Norge. Vi må sørge for å både beholde og videreutvikle denne ledende posisjonen. Akkurat nå er havvind dyrere enn landvind. Men når vi får utviklet teknologien, og økt volum – som begge deler er viktig – så vil kostnaden for havvind gå ned.

Hovedfordelen med flytende vindturbiner er at man kan bygge dem på flere steder enn de konvensjonelle bunnfaste vindturbinene. Steder hvor det er dypere vann og mer vind.

—Man er avhengig av gunstige bunnforhold, riktig dybde og gode vindforhold for å bygge såkalt bunnfast vind. Med flytende vind er vi ikke lenger avhengig av å ha det grunt. Da åpner vi opp for nye markeder, og man kan bygge vindkraft i nærheten av områder med høy strømetterspørselsier Halvor Hoen Hersleth, ansvarlig for Hywind-prosjektet.

—Vestkysten av USA, Japan og Hawaii er steder der man trenger mye energi og hvor det blåser jevnt, men hvor det også er veldig dypt i havet. Da er flytende vind helt optimalt.Det er forventer at landvind stadig vil dominere, men med kraftig vekst i havvind fra dagens nivå (16 GW) til over 350 GW (1200 TWh) i 2040. Det tekniske potensialet for havvind er mer enn hundre ganger større. NREL angir i en studie at havvind potensielt kan levere 192800 TWh/år, tilsvarende åtte ganger verdens elforsyning i 2014.

WWF har konkludert med at «dersom en god, helhetlig planleggingsprosess og tilstrekkelig avbøtende tiltak ligger til grunn, er det mulig å etablere og drive havvindparker uten å vesentlig skade miljøet.»

Det er rett og slett en god idé for Norge å satse på havvind. Det er vind-vinn. Dra til sjøs, for noen muligheter!


Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism