08 april 2019

Negativ verdiskaping i oljeindustrien

Arbeiderpartiets landsmøte har sagt nei til å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja. Regjeringen fører samme politikk, men noen later likevel som de er opprørt. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er blant de som prøver å få det til å virke som han representerer noe annet enn regjeringens syn. I plattformen Regjeringen styrer etter står det «Regjeringen vil: Ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene.». 

Dagsavisen kommenterer på lederplass at det pussig at Røe Isaksen og Høyre sitter som nestor i en regjering som til tross for flere forsøk ikke klarte å vinne fram med sin overlegne tyngde i forhandlinger med to små sentrumspartier på defensiven. Kanskje har de egentlig skjønt hvor det bærer, de bare later som noe annet.

Det er viktig å stikke fingeren i jorda og erkjenne hvor vi er skriver Erik Sauar, styreleder i miljøstiftelsen Zero, og Marius Holm, daglig leder i Zero.

Norsk oljeindustri har skapt store økonomiske verdier i Norge. Det er sant. Samtidig må vi nå innse at bruken av dette produktet vårt  fremover vil påføre tredjepart kostnader som er mye, mye høyere enn det vi tjener. Vi påfører andre skade for 2- 300 USD og tjener selv under 25.

Det er derfor ikke lenger riktig å si at det er høy verdiskapning i norsk oljeindustri. Den totale samfunnsøkonomiske lønnsomheten er antakelig negativ, og samlet verdiskapning antakelig under 0. Den tilsynelatende høye lønnsomheten i Norge skyldes bare at verken vi eller forbruker betaler de faktiske kostnadene vi påfører tredjepart – og som dessverre er mye høyere enn våre egne inntekter. Vi, produsent og forbruker, gjør bokstavelig talt opp regning uten vert.

Denne innsikten betyr ikke nødvendigvis at vi bør slutte å produsere olje umiddelbart. Men den betyr i hvert fall at denne sektoren ikke bør gis en eneste særfordel, og den betyr også at en relativt rask omstilling bort fra produksjon og bruk av olje vil ha svært høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Les hele innlegget i VG

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism