15 juni 2019

Fremtidens kjøtt kommer ikke fra dyr

Ifølge en rapport fra konsulentselskapet AT Kearne, omtalt i The Guardian, vil plantebaserte alternativ og dyrket kjøtt ta over stadig større deler av det markedet som i dag består av kjøtt fra slaktede dyr.

Rapporten tegner et scenario der det konvensjonelle kjøttmarkedet vil ha en langsom vekst de kommende årene. Hovedårsaken er at den største befolkningsveksten skjer på steder med lavt kjøttkonsum, som Asia og Afrika. Etter 2030 regner ekspertene med at det totale kjøttkonsumet vil begynne å falle og at det samtidig vil skje en overgang fra konvensjonelt kjøtt til dyrka kjøtt. Selv om innovasjonen innan plantebasert kjøtt trolig vil stoppe opp på 2030-talet, vil dyrket kjøtt bli stadig mer likt konvensjonelt kjøtt.

Skjønt, kanskje er det fremdeles et stykke å gå. Nå er Naturalnews på ingen måte en vitenskapelig kilde, men denne videoen gir likevel noen tråder å nøste i:I AT Kearne sine framskrivinger for 2040 regner de med at 35 prosent av markedet vil vere dyrket kjøtt, 25 prosent plantebasert, mens 40 prosent fremdels vil komme fra husdyr og vilt. Etter 2040 ser en for seg at konvensjonell kjøttproduksjon vil reduseres ytterligere, og i økende grad vil bli knyttet til nisjeprodukt med hovedvekt på god dyrevelferd.

Kilde: AT Kearne


En lignende utvikling kan skje på andre områder, som melkeprodukter, egg, gelatin og fisk, ifølge det bildet AT Kearney tegner opp.

Kilde: AT Kearne


Kilde: The Guardian via Framtida.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism