22 juni 2019

Vil kutte utslipp av klimagasser med 70 prosent

Kull er definitivt ut, mens vind er inn, om danskene skal nå de nye utslippsmålene.
Foto: pixel2013
De danske regjeringsforhandlinger mellom Socialdemokratene, den radikale Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti hr endt med enigehet om å kutte de danske klimagassutslippen med 70 prosent fram mot 2030. Under klimaforhandlingene i Paris ble verdens land enige om å ”strebe etter” å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Det er et krevende mål.

– Nå er det ikke bare de lavthengende fruktene man skal plukke. Man må finne ut av hvordan man tar ordentlig tak i samfunnet på de områder der man ikke har tatt fatt enda, sier den danske klimaforskeren Sebastian Mernild.

Med 70 prosents reduksjonsmål av klimagasser innen 2030, blir Danmark klart det mest ambisiøse landet i Norden. I Norge har vi et mål om å kutte 40 prosent innen 2030. SV og MDG fremmet nylig et forslag i Stortinget om å kutte norske utslipp med 60 prosent innen 2030, men dette fikk ikke flertall.

Den globale oppvarmingen ventes å nå 1,5 grader et sted mellom år 2030 og 2052, hvis ikke utslippene reduseres. Uten ytterligere handling, kan den globale oppvarmingen nå tre grader før år 2100.

Det er vel mye som taler for at mange europeiske land vil følge etter. Det spørs dermed om det virkelig begynner å brenne blålys for de som tror på olje og gass i lang tid fremover. Bloomberg New Energy Outlook (NEO) har regnet seg fram til at 71 prosent av verdens elektrisitet kan komme fra fornybare kilder i 2050. O g at dette tallet når 92 prosent for Europa.

Kilde: TU.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism