27 juni 2019

Snart mest penger i å produsere el-biler

Ifølge Financial Times venter BMW at inntjeningen fra salg av elektriske biler vil passere salget av biler med brennstoffmotorer i løpet av de neste fem årene. BMW ser for seg at inntektene fra elektriske biler vil øke med omtrent 30 prosent hvert år frem mot 2025.

Samtidig er det åpenbart at det hersker en viss usikkerhet blant de tradisjonelle bilprodusentene. Ifølge TU.no sier BMW-styremedlem med ansvar for utvikling, Klaus Fröhlich, at skiftet til elektrisk mobilitet er overdrevet. De viser til Automotive News der Fröhlich siteres på at skiftet til elektrifisering er overhypet. Fröhlich mener at det elektrifiserte salget hos BMW i beste fall vil være 30 prosent i 2025.

Kanskje henger disse tallene likevel sammen. men det forutsetter i tilfelle at produsentene oppnår større marginer for elbiler, sammenlignet med fremtidens biler med brennstoffmotor. Det kan jo vise seg å bli tilfelle, også fordi tradisjonelle biler i en periode vil bli stadig mer tungsolgte. Nettopp dette er den tradisjonelle bilbransjens store problem, som det er ved en hver disruptiv teknologi. Skal eksisterende aktører overleve må de skifte marked, noe som betyr at de må ta tap i eksisterende markeder for å kunne konkurrere i det nye markedet. Forsøket på å snakke fossilbiler inn i fremtiden er dermed først og fremst et forsøk på å forlenge levetiden til dette segmentet. Produsentenes, og kundenes problem, er at det vil være stadig større risiko knyttet til å kjøpe produkter i det markedet sm er på hell.


De største produksjonskostnadene knyttet til elektriske biler er dyre batterier. Disse kostnadene er imidlertid ventet å falle når bilprodusentene for alvor begynner med mer omfattende produksjoner av batterier.

Bilprodusentene må skjerpe seg for å nå CO2-målene som kommer i kraft i 2021. De produsenter som ikke når målen risikerer gebyrer, som kan komme opp i flere milliarder euro.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism