24 juni 2019

Trenezia

Under NBBLs boligpolitiske konferanse 13. juni, presenterte administrerende direktør i BOB, Terje W. Gilje, visjonen om «Trenezia». Prosjektet lanseres som en bærekraftig treby i stor skala.

Noe av bakgrunnen er at Bergen sies å ha behov for 15.000 nye boliger de neste ti årene. BOB vil ha sin del av denne kaka i form av en kanalby med 1500 boliger, laget av tre. Prosjektet er så langt tegnet av britiske Waugh Thilstleton Architects, og den nye bydelen er tenkt plassert på Store Lungegårdsvann.

Etter beskrivelsen skal det hele utformes som en kanalby med en promenade som knytter flere bydeler sammen. Kanskje det – det er tegnet inn en bro i sør og i nord av området, men ikke most vest og øst – der kollektivtransport er lokalisert.

Ser en på oversiktsbildet ovenfor finner en det eksisterende Høyteknologisenteret, nede til venstre. Da siste byggetrinn kom ble det laget en ekte strandpromenade, som gjør vannet tilgjengelig for andre enn de som tilfeldigvis bor med utsikt til vannet.

Her (se bildet til høyre) bidrar nybygget med et nytt uterom. Slike kvaliteter må inn i et prosjekt som ønsker å plassere seg i kjernen av en by. En må ikke bare kunne passere gjennom bydelen, men faktisk gå rundt den og oppleve gode kvaliteter på turen. Det betyr at det bør være tilkomst til vannet, ikke bare i øst, men også på solsiden i vest. Her er selvsagt den nærliggende seksfelts veibroen et problem, men dette er noe som bør løses når en tenker helhetlig omkring dette området. Og, nei, det blir neppe billigere å kjøre bil av den grunn. Slik sett er det i det minste prositivt at en ser ut til å tenke bilfritt i forhold til den nye bydelen.

Jeg skjønner jo at dette er foreløpige skisser, men en må kunne forvente at de synliggjør en grunnleggende tankegang. Her ser det ut som om alle husene bygget tett ut til vannkanten, med indre gårdsrom. I og for seg sammenlignbart med store deler av Venezia, men det er ikke på dette området Venezia (som er et åpenbart forbilde) skinner som by. 

Dersom det er politisk vilje for prosjektet, kan de første beboerne flytte inn allerede i 2026. Ut fra blant annet de forholdene som er nevnt ovenfor er det nok klokt å holde litt igjen. Samtidig er prosjektet definitivt spennende og det bør absolutt diskuteres videre. Ikke minst kan det følge viktig utvikling med et slik prosjekt. For å skape en utslippsfri bydel må det utvikles nye løsninger på en rekke områder, bl.a. innen energiforsyning og avfallshåndtering. Flere samarbeidspartnere er knyttet til en sammenslutning med det fengende navnet Proptech Innovation. Et tiltak som kan synes som et tilsvar til Nordic Edge, der Stavange i noen år har kjørt i ring rundt Bergen på dette området.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism