28 februar 2020

Forsmak på oljenedturen

Om ikke annet et tegn på at tidene forandrer seg. Aker H3-platformer under bygging ved Akers mekaniske verksted mellom 1970 og 1975 i Pipervika i Oslo. Foto: Henrik Ørsted
Koronaviruset og de økonomiske konsekvensene dette får kan fortelle oss noe om Norges fremtid som oljenasjon, skriver Johannes Mauritzen, førsteamanuensis i energiøkonomi.

Oljeprisen har hatt en betydelig reduksjon på grunn av en så langt moderat og midlertidig nedgang i etterspørsel. Vi har tidligere skrevet om nettopp dette: en liten reduksjon i etterspørselen kan endre prisingen i energimarkedet radikalt.

Mauritzen viser til estimater fra Bloomberg New Energy Finance der de viser til at elbilbatteriene blir 18 prosent billigere hver gang produksjonen dobles. Fremskriver en dette vil elbilen raskt være konkurransedyktig med bensin- og dieselbilene.

Mange vil si at det vil ta lang tid før verden blir helt kvitt sin oljeavhengighet. De har nok rett, men det hjelper lite for Norge som oljenasjon. Mange av de store feltene i Midtøsten er lønnsomme selv med en pris på mindre enn ti dollar fattet. Mest utsatt for prisfall er felt som er under planlegging og under oppbygging. Og høyrisiko leteaktivitet, som bestemmer fremtidig produksjon, er gjerne det første som blir kuttet.

Mennesker har en tendens til å overvurdere kortsiktige endringer, samtidig som vi har en tendens til å undervurdere hvor mye kan endre seg på lengre sikt. Norske politikere og industriledere gjør en farlig feilvurdering hvis de antar en sterk oljeetterspørsel i mange tiår fremover.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism