23 januar 2020

Clean disruption

Ytterst interessante spådommer som vi kan håpe vår nyslåtte energiminister tar en titt på. Tony Seba ser for seg el-biler med en prislapp på under hundre tusen kroner og en rekkevidde.

Det er den minst oppsiktsvekkende spådommen. Langt mer interessant er de konsekvensene dette vil få for hvordan vi tenker omkring transport og planlegging.

Spådommene er interessante fordi de ser flere utviklingstrekk i sammenheng. Og, selv om spådommer selvsagt ikke er mer enn nettopp spådommer: Seba sannsynliggjør sine spådommer ved å se tilbake på hva han spådde for fem år siden, og hvordan det har slått til.

Det han sier om oljemarkedet og fremtidig prisnivå støtter argumentet om at vi bør pumpe olje fra eksisterende funn, men stoppe med å lete etter nye felt.
Seba har også noe å si om forskjellen på hydrogen og batterier som energibærer.

Ellers er det han sier stort sett sammenfallende med Teknologirådets rapport "Selvkjørende biler - teknologien bak og veien fremover". Der heter det at selvkjørende biler kan gi store gevinster for samfunnet når teknologien er klar for veiene:

 • Fremkommelighet for flere
  Voksne som ikke har førerkort, barn, blinde og folk med funksjonshemninger kan få mulighet til å kjøre bil. Dette kan gjøre tilgangen til transport mer rettferdig enn i dag.
 • Miljø
  Digitalisering gir mulighet for bedre koordinering av trafikken. Dersom flere deler bil, og bilene er elektriske, kan det være godt nytt for miljøet.
 • Bedre trafikksikkerhet
  Over 90% av alle trafikkulykker skyldes menneskelig svikt.2 I Norge dør over 100 personer i trafikken hvert år. Dersom teknologien blir tryggere enn menneskelige sjåfører, kan dette være muligheten for å nå visjonen om null drepte i trafikken i Norge.
 • Tid og penger spart
  Drosje og kollektivtransport kan bli billigere fordi sjåførkostnadene forsvinner. Grunnet digitalisering vil også tilbudet kunne bli bedre tilpasset individuelle behov. For det andre kan tiden brukt til å kjøre selv, brukes på andre ting.
 • Bedre arealbruk
  Selvkjørende kjøretøy kan gi mindre behov for parkeringsplasser i byene. Dette kan gi stor gevinst ved at arealer kan brukes til andre formål med større avkastning.


Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism