14 april 2020

EUs avfall skal halveres innen 2030

Originalillustrasjon: Zhiying.lim
90 prosent av alle materialene og ressursene verden henter ut fra naturen går ikke tilbake i kretsløpet. Norge er et rikt land med høyt forbruk og vi ligger på femteplass på listen over land som forbruker mest råstoffer per person. Likevel tar en ikke skikkelig tak i forbruket vårt i Norges plan, Klimakur 2030.

EU er imidlertid i ferd med å ta grep som vil sette Norge i skammekroken. EUs strategi er en del av en mye større plan, European Green Deal, som har som mål å gjøre EU klimanøytral innen 2050. Dette innebærer en rekke nye lover som vil kreve at alle europeiske varer skal ha lengre holdbarhet, kunne repareres og gjenvinnes og være merket med klima- og miljøavtrykk. Materialene skal forbli i kretsløpet og EUs avfall halveres innen 2030.
Nederland er et foregangsland med egen nasjonal strategi på sirkulær økonomi. Dette krever høye ambisjoner, sterk motivasjon og et bredt samspill. Ambassadør Thomas J. M. van Oorschot forklarte hvordan de jobber med dette i Nederland under konferansen Innovasjonskraft 2019. Det hjelper, i denne sammenhengen å være en tettbygd land med få naturressurser:Direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, peker på at sirkulær økonomi i Norge så langt kun har dreid seg om håndtering av avfall.

– Viljen til omstilling er stor hos varehandelen. Men det krever endringer i skatter og avgifter slik at det blir billigere å reparere, leie ut, resirkulere og gjenbruke enn å kjøpe nytt, sier Horneland Kristensen til NRK.
EU kan spare 600 milliarder dollar årlig etter 2025, dersom industrien blir sirkulær, viser en studie. I tillegg kan en slik transformasjon skape mer enn to millioner jobber innen 2030, ifølge EU-kommisjonen.

Fordelene er mange for dem som lykkes med en slik omstilling: Økt vekst, konkurransefordeler, reduserte kostnader, lavere miljøbelastning og større effektivitet.

Kilde: NRK

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism