18 november 2020

Arkitektenes fagdag - Nye teknologitrender

Ivan Sutherland bruker Sketchpad i 1962. Det er med andre ord snart 60 år siden det første eksempelet på det vi i dag kaller CAD.
De fleste bransjer og virksomheter preges av en voldsom teknologiutvikling. Salget av norske Spacemaker aktualiserer temaet for arkitektenes fagdag, den 20. november

– Nyere teknologier som maskinlæring, AI og parametrisk design vil redusere tiden vi bruker på utvikling av prosjektene, og vi må finne en ny måte å sette verdi på våre faglige produksjon. At vi ikke lenger teller timer, men verdien av arbeidet, og at vi stiller krav til byggherrene om hva som skal leveres. Dette vil sannsynligvis kreve større spesialisering, og kompetanseutvikling blir stadig viktigere. Med nye verktøy lager vi intelligente modeller som kan følge prosjektet gjennom hele dets levetid, fra planlegging til produksjon til driftsfase til demontering eller rivning og ombruk. Dette åpner opp for at arkitekten kan levere tjenester også i et større livsløpsperspektiv, som for eksempel forvaltere av disse modellene, sier arkitekt Knut Ramstad til Arkitektnytt.

På fagdagen ønsker Norske arkitekters landsforbund å drøfte aktuelle tema:

Den raske utviklingen vi ser innenfor maskinlæring, ekspertsystemer og kunstig intelligens kan få stor betydning for arkitektfaget. Når modne og velfungerende løsninger entrer markedet vil våre oppdragsgivere kunne sitte med verktøy som utfordrer arkitektens kompetanse og arkitektens rolle i prosjektet.

Nye teknologier som generative og parametrisk design gir designere og rådgivere nye verktøy for å optimalisere konstruksjoner og materialbruk og på denne måten bidra til mer bærekraftige løsninger. Økt kompleksitet og krav til bruk av avanserte verktøy i alle prosjektenes faser påvirker innholdet i arkitektrollen. Vi ser på ulike verktøy og metoder og hvordan de benyttes for å oppnå bedre prosesser og prosjekter.

Økte myndighets-, og byggherrekrav stiller allerede nå store krav til arkitekters teknologikompetanse og verktøybruk. I hvilken grad er generalistenes tid forbi? Hva kan vi forvente at våre oppdragsgivere vil forvente av leveranser i fremtiden og hvordan kan kontorene bygge opp nødvendig kompetanse for å møte disse forventningene?

Arkitekter og rådgivere har tradisjonelt basert sin virksomhet på salg av konsulenttimer. Nye verktøy som baserer seg på maskinlæring og AI vil måtte kreve at arkitekten tenker nytt rundt de økonomiske modellene de fleste kontorene i dag baserer sin virksomhet på. Arkitekter må forberede seg på, i økende grad ta seg betalt for verdiskapning, og i mindre grad fakturere medgått tid.

Det stilles stadig høyere krav til dokumentasjon og kvalitet i visuell kommunikasjon i ulike prosjektfaser. Vi ser på status innenfor XR (AR, VR) og hvilke verktøy og metoder arkitekter ta i bruk for å øke kvaliteten i design, beslutningsstøtte, samhandling, kvalitetssikring og kommunikasjon.

Fremtidens byggeplass med økt automatisering, prefabrikasjon og robotisering vil påvirke arkitektens rolle i plan- og byggeprosjekter. Vi ser allerede nå at nye fagfelt vokser frem, og vi må diskutere hvordan arkitekten kan beholde og utvide sine ansvarsområder og om det er nye fagfelt og tjenester vi bør samhandle med for å sikre kvalitet på prosess og produkt.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism