25 november 2020

Li-ion-batterier har blitt ekstremt robuste


Interessant video (nedenfor) som tar for seg hvor robuste moderne batetrier er. De varer ekstremt lenge og åpner et stort fremtidig marked for å bruke elektriske kjøretøy som energilagring.
Dette får hydrogenbiler til virkelig å fremstå som et blindspor, noe som støttes av en rapport fra IDTechEx Research. Rapporten konkluderer med at biler med brenselceller ikke har noe potensial de neste 20 årene. 

Videoen nedenfor diskuterer noen av disse problemene, først og fremst at kostnaden ved hydrogen som energibærer er for høy. En hydrogenbil koster i dag 1,6 ganger så mye som en elbil, og drivstoffkostnadene er tre ganger så høye. Et annet problem er at et brenselcellesystem krever vedlikehold. Vedlikeholdskostnadene blir raskt større enn for en elbil.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism