26 november 2020

Arkitektur- og byformingsprisen for Bergen kommune 2020

Bergen kommunes årlige Arkitekturpris skal fremme og belønne – de som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater. I år er det tiende gang Arkitektur- og byformingsprisen for Bergen kommune deles ut. 

Bergens byomgivelser skal kjennetegnes av arkitektur som er særpreget, som vi er stolt av og som skaper omgivelser vi har lyst å være en del av. Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk.

Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre årene. Hvem som blir vinner av årets Arkitektur- og byformingspris blir offentliggjort fredag 27. november, under Bergen kommunes årlige byutviklingskonferanse. Konferansen er åpen for alle, og varer fra klokken 10.00-14.00. Detaljert program (PDF), og linken til sendingen


Enebolig. Elgvegen 26


Bilde: Kvalbein Korsøen Arkitektur

Villa Grieg. Hopsåsen 23J 


Bilde: Ivar Kvaal

Huset i hagen. Kirkevegen 43B


Bilde: Halvard Heskestad Waage

Lyreneset friområde


Bilde: Sofia Svanland
  • Byggherre: Bergen kommune, Bymiljøetaten, Sara Waagen
  • Arkitekt: Tag Arkitekter as, Guro Nå
  • Landskapsarkitekt: Tag Arkitekter AS, Merete Gunnes, Guro Nå, Linn Riise Handal
  • Industridesign: Tag Arkitekter as, Aina Moe
  • Se plansjer for Lyreneset [ 57.52 MB]

Universitetsmuséet i Bergen - Naturhistoriske Samlinger, Muséplassen 3


Bilde: b+b arkitekter v. Sten Harald Wilhelmsen og Lidia Fonyo

Straumsåsen 110-144 


Bilde: Lars Kristian Steen Heimhug.
  • Byggherre: Spesialoppdrag Eiendom as v/ Stein Pedersen
  • Arkitekt: SUNDT arkitekter as v/siv. ark Børje Sundt Laastad
  • Landskapsarkitekt: SUNDT arkitekter as v/siv. ark Børje Sundt Laastad
  • Se plansjer for Heimhug [ 10.41 MB]

Tømmeråsen.Tømmeråsen 1


Bilde: Dag Sandven, Kvalbein Korsøen Arkitektur

Infill. Vaskerelven 39.  og Olav Kyrres gate 41


Bilde: Mad Bergen as

Åsane videregående skole, Åsane kulturhus og bibliotek og Åsane tannklinikk


Bilde: Pål HoffDet har vært avholdt befaring på samtlige prosjekter, og Rådet for byforming og arkitektur fikk på hvert enkelt sted en presentasjon av kandidatene.

Årets mange gode kandidater spenner fra landskaps- og friområder via boligfortetting i villastrøk og nye rekkehusområder til offentlige institusjoner som museum, kultur- og undervisningsbygg, samt kontor- og coworking prosjekter i privat regi.

I prosjektene er det arbeidet med tilbakeføring og tilgjengeliggjøring av landskap, tilpasning av nye boliger til eksisterende bygningsmasse og bebyggelsesstruktur, rehabilitering av offentlige- og private bygg og etablering av nye offentlige institusjoner i bydelene.

Alle prosjektene representerer hver på sin måte vellykkede løsninger av sine oppgaver, og de er til sammen eksempler på arkitektur som inneholder kvaliteter som er vakre, særpregede, grønne og endringsdyktige.

Det er satt opp en utstilling av de nominerte prosjektene utenfor Grieghallen. Utstillingen blir stående ut året.

Vinner kåres 27.november

Juryen har bestått av Knut Harald Opheim, Gunn Nordal, Tor Helge Valen og Siri skjold Lexau.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism