02 desember 2020

Erling Viksjø – en kunstner i form og betong

Erling Viksjø (1910–1971) var en av de viktigste arkitektene i Norge i tiden etter andre verdenskrig, kjent for sin betong- og høyhusarkitektur. Viksjøs bygninger utfordrer manges forestillinger om hva som er stygg og pen arkitektur. Han var nyskapende og hadde et unikt samarbeid med flere kunstnere. Kunsten ble en del av selve arkitekturen.
Espen Johnsens bok Erling Viksjø. Eksperimenter i form og betong er den første monografien om Erling Viksjø (1910–1971). Boken diskuterer arkitektens arkitektoniske og artistiske praksis med Regjeringsbygningen sentralt plassert. Espen Johnsen undersøker hvordan Viksjøs ideer modnes og utvikles i tiårene omkring annen verdenskrig. Basert på omfattende arkivstudier viser han hvor sentral arkitekttegningen som medium ble for den norske brutalisten: hvordan den lot ham visualisere offentlig, monumental form i en konkret samfunnsmessig og politisk situasjon, og hvor avgjørende arkitekturtegningen var i hans ambisjon om å syntetisere kunstartene med arkitekturen som det koordinerende leddet. 
Erling Viksjø. Eksperimenter i form og betong legger vekt på hvordan utenlandsopphold ga grunnlag for eksperimentering med betong og kunstnerisk utsmykning. Boken fremhever Viksjøs oversette allsidighet som kunstner og hans ulike retoriske strategier for å formidle sine arkitektoniske og kunstneriske visjoner.

Utstillingen Bevegelser i betong gir et innblikk i hvordan Viksjø samarbeidet med disse kunstnerne i prosjekter som Regjeringskvartalet, Hydrobygningen, Elkem-bygget, kontoret til Standard Telefon- og Kabelfabrik, Oslo Helseråd og Bakkehaugen kirke.


I det strømmede foredraget (nedenfor) presenterer Espen Johnsen, professor i kunsthistorie og ansett som en ledende ekspert på norsk modernisme, utdrag fra sin nye bok «Erling Viksjø. Eksperimenter i form og betong». Dette er den første omfattende fremstillingen av Viksjøs arbeider i bokform.
Øystein Ustvedt, kurator ved Nasjonalmuseet, vil gi en introduksjon i starten av arrangementet, og fortelle om arbeidet med utstillingen Bevegelser i betong.

Espen Johnsen har også vært kunstfaglig rådgiver for utstillingen Bevegelser i betong.Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism