17 desember 2021

Enova støtter tre industriprosjekter med over 1 milliard

Hydrogen anses som en potensielt viktig del av løsningen for 2050. Enova skal bidra til den nødvendige teknologiutviklingen, for å ta Norge til lavutslippssamfunnet i 2050 og utviklingen av null- og lavutslippsteknologi i industrielle prosesser prioriteres høyt.

Aktørene bak prosjektene som får støtte fra Enova er Yara Norge AS (inntil 283 millioner kroner), Tizir Titanium & Iron AS (inntil 261 millioner kroner) og Horisont Energi AS (inntil 482 millioner kroner).

Sammen med Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Gassnova har Enova med disse tilsagnene støttet prosjekter innen hydrogen med totalt 1,6 milliarder kroner i 2021. Det vil utløse over to milliarder i investeringer fra næringslivet.

– Veien mot nullutslippsframtida krever store klima- og industripolitiske grep. Regjeringen vil at Norge skal lykkes med å gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. For å få til dette må grønn omstilling gjøres til vår fremste vekststrategi. Da er vi avhengige av aktører som satser på løsninger som bidrar til å kutte utslipp og skape jobber, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Disse prosjektene får støtte fra Enova:

Yara Norge A
S: Yara skal gjennomføre et demonstrasjonsprosjekt for produksjon av ammoniakk og kunstgjødsel basert på fornybar kraft og hydrogen produsert ved vannelektrolyse, i stedet for fra naturgass som i dag. Prosjektet vil gjennomføres ved Yaras anlegg på Herøya utenfor Porsgrunn.

Yara har produksjon av ammoniakk 14 steder i verden. Muligheten for enten delvis eller fullkonvertering, samt nye fabrikker undersøkes videre. Prosjektet vil legge et betydelig grunnlag for muligheten til senere prosjekter, både i Norge og internasjonalt.

Les mer om prosjektet her.


TiZir Titanium and Iron AS
: Tizir skal gjennomføre et utviklings- og demonstrasjonsprosjekt som skal lede fram til bruk av hydrogen i stedet for kull til forreduksjon av ilmenitt ved smelteverket i Tyssedal. Gjennom prosjektet vil det utvikles ny teknologi som gjør at Tizir i fremtiden kan bygge et fullskala-anlegg hvor de erstatter 85 prosent av kullforbruket med hydrogen. 

Gjennom IPCEI-samarbeidet har europeiske stålprodusenter vist stor interesse for prosjektet. Disse vil kunne bygge på erfaringene fra en teknologiverifikasjon ved implementering av hydrogen som reduksjonsmiddel i stålproduksjon. I tillegg vil deler av teknologien kunne tas i bruk på Eramets egne manganverk.

Les mer om prosjektet her.


Horisont Energi
: Gjennom prosjektet Barents Blue skal Horisont Energi etablere ammoniakkproduksjon fra naturgass med karbonfangst. Prosjektet skal utvikle verdens første og største ammoniakkfabrikk tilnærmet uten utslipp av klimagasser med en daglig produksjon på 600 tonn hydrogen som blir til 3000 tonn ammoniakk. Årlig vil dette gi over 1 million tonn ammoniakk og omtrent 2 millioner tonn CO2 skal transporteres til et fremtidige karbonlager Polaris for permanent deponering. Fabrikken skal etableres på Markoppneset i Hammerfest med gassforsyning fra Melkøya anlegge.

Les mer om prosjektet her.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism