25 januar 2022

Vurderer brannsikkerhet i norske trehus

Trehus med vinterhage og solceller på taket. Dette huset er riktignok fra Dyssekilde økolandsby i Danmark, men problemstillingene knyttet til brannsikkerhet er de samme:
Foto: Øyvind Holmstad

Det siste året er det blitt stilt spørsmål ved om brannkravene for boliger med trekledning er på riktig nivå. Noen tester viser at trekledninger som etterbehandles på byggeplass, ikke tilfredsstiller dagens brannkrav i byggteknisk forskrift. Andre tester sier det motsatte. Dette skaper stor usikkerhet, både i byggebransjen og for boligeiere. Direktoratet for byggkvalitet skal derfor se nærmere på brannsikkerheten.

– Det skal være trygt å bo i norske trehus. Jeg har derfor gitt Direktoratet for byggkvalitet i oppgave å vurdere brannkravene til ytterkledninger til vegg. En sentral del av arbeidet er å vurdere om det er forsvarlig å gjøre endringer i kravene, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

I tillegg til brannkravene byggteknisk forskrift stiller til bygg, handler denne saken også om byggevarer, spesielt kravene til dokumentasjon av byggevarer. Dette er underlagt felleseuropeiske regler.

Både byggevareforordningen og bruken av harmoniserte standarder oppleves av mange som komplisert. Når store norske trekledningsprodusenter ikke har vært klar over at det er krav til testing av behandlet trekledning, kan vi ikke utelukke at produsenter i andre europeiske land også selger sine produkter uten at de er testet i tråd med standarden.

– Siden testkravene også kan være misforstått av produsenter i andre land, vil vi nå ta kontakt med EU-kommisjonen. Jeg ønsker dialog om disse problemstillingene og at vi sammen ser hvordan vi kan løse dette, sier Gram.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism