20 juli 2022

Kunsthall Innlandet

Stiftelsen Lillehammer museum planlegger i samarbeid med Lillehammer kommune å bygge ny kunsthall under bakken på Stortorget, i tett tilknytning til dagens kunstmuseum. Fire arkitektkontorer kom sine forslag til hvordan Kunsthall Innlandet kan utformes under Stortorget i Lillehammer. Nå stilles forslagene ut i Lillehammer Kunstmuseum.

Juryens begrunnelse for forslaget "Bergtatt"
Juryen fremhever følgende punkter med ”Bergtatt” som avgjørende for at forslaget ble utpekt som vinnerprosjekt (hele rapporten ligger vedlagt lenger ned):

Prosjektet har tolket situasjonen og svart ut konkurranseoppgaven best med tanke på Stortorget, forbindelsen mellom eksisterende og nytt, samt den nye kunsthallen. Prosjektet er inviterende og bygger videre på de historiske elementene med banken, de bevaringsverdige trærne og Torggutua. Prosjektet, både ute og inne, står godt mot det eksisterende museumsbygget til Snøhetta.

Juryen mener at «Bergtatt» er prosjektet som har forstått situasjonen best.

Forbindelsen fra eksisterende foaje ned til ny kunsthall besvares best av de fire forslagene, både logistisk, praktisk og arkitektonisk. Dette inkluderer blant annet måten prosjektet inkluderer flerbrukssal for formidling og prosjektrom i en arkitektonisk tiltalende helhet.

Prosjektet legger opp til utvidet sambruk, og gir museet fleksible arealer som kan benyttes av ulike brukergrupper.

Stortorgets gulv, vegetasjon, helning, samt materialitet er godt løst og har et godt samspill med foreslåtte krystallformede overlys. Krystallene kommuniserer godt med kunsthallens forrom og gir interessante kvaliteter og egenkarakter.

Kunsthall Innlandet er et viktig prosjekt i forbindelse med 200-årsfeiringen av Lillehammer by i 2027, som også markerer 100-årsjubileet for Lillehammer Kunstmuseum.
Fire utvalgte arkitektkontor deltok
Fire arkitektkontor  har levert forslag. Disse ble valgt ut av til sammen 31 arkitektkontorer som hadde meldt sin interesse for å delta i konkurransen. De har siden midten av februar jobbet med hver sine planer for utforming av Kunsthall Innlandet.

De fire utvalgte arkitektkontorene som har levert forslag er:
  • Dorte Mandrup A/S og Marianne Levinsen Landskap ApS (Danmark)
  • Lundgaard & Tranberg Arkitekter, SLA (LARK), RAM Arkitektur (Lillehammer), Aaen Engineering (Danmark)
  • MDH Arkitekter SA, JKMM Arkkitehdit OY, MASU Planning ApS (Norge/Finland)
  • Snøhetta (Norge)
Forslagene har fått navnene 2609, Bergtatt, Isløsing og Understrøm. Det er ikke oppgitt hvilke arkitektkontorer som står bak de ulike forslagene, fordi utkastene skal vurderes anonymt.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism