26 januar 2007

Museum på Vigeland

Juryen kåret forslaget med motto 'Elephant & Castle' til vinner av arkitektkonkurransen, og torsdag ble dette offentliggjort på Galleri Gustav Vigeland/Lindesnes bygdemuseum.

I juryuens omtale står det blant annet:

Juryen mener at Elephant & Castle har vist den beste forståelsen for stedet gjennom en regional tilpasning i urbanitet, målestokk og materialbruk. Dualiteten i hovedgrepet bringer noe nytt inn i den lokale situasjonen. Prosjektet etablerer rom, både inne og ute, som er tilpasset aktivitetsnivået uten at det vil virke øde. Det har vist et sterkt grep i forhold til å tenke på kontrastene i utstillingen som en vandring i et forløp over flere plan, mens biblioteksdelen er mer stasjonær. Møteplassene ligger i skjæringspunktet mellom disse. Prosjektet er sympatisk, underfundig, lekent, originalt og modig.

I vinnerbidragets tekst står følgende om konseptet:

Bygget rommer to hovedfunksjoner - bibliotek og museum, lagt i hvert sitt bygningsvolum. Biblioteket ligger som et enkelt glassprisme på bakkeplan, og åpner seg mot omgivelsene med åpne glassfasader som inviterer oss inn. I kontrast til biblioteket, ligger museet som et lukket volum – lik et skrin hegner det om sine gjenstander. Besøket i museet tok meg ut på en vandring i en vertikal sirkelbevegelse - gjennom temautstillinger på det øvre nivået og via et høyt utstillingsrom ned til det åpne magasinet under bakken.

Lindesnes Kommune - Slik blir det nye museet på Vigeland

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism