29 mars 2007

Konferanse om klimaendring og byutvikling

Hvordan påvirker klimaendringene byutviklinga? Før ble byer planlagt utfra et hygieneperspektiv. I dag stiller forurensning og fortetting andre hygiene/ helseutfordringer til byplanleggerne. Hva betyr klimatruslene for framtidas byutvikling?

Møt norske og internasjonale ressurspersoner på årets konferansen til TAB (Tverrfaglig Arena for Byutvikling) og BUK (Byutviklingskomiteen i Oslo).

Konferansested: Oslo Rådhus.
Mer info om tematikk, innledere og påmelding følger på våre og Oslo Kommunes hjemmesider.

Påmeldingsfristen er 2. mai.

TAB består av:

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism