22 mars 2007

Nytt forslag til Kunsthøgskolen i Bergen

Arkitektfirmaet Snøhetta har presenterte et nytt forslag til nybygg for Kunsthøgskolen i Bergen. Hele prosjektet ble stoppet i fjor, men kom heldigvis på rett spor igjen.

Prosjektet er nå betydelig omarbeidet, men grunnideen med det karakteristiske taket er beholdt. Bygget slik det ser ut nå er orientert anderledes enn det opprinnelige forslaget, allmenningene er redusert og det store vingeformete taket er gjort mindre mindre og lagt i en annen retning.

Statsbygg, arkitektene, Kunsthøgskolen og andre rådgivere har bearbeidet det opprinnelige prosjektet og kuttet byggekostnadene. Prosjektet er dermed tilpasset bystyrets kommunedelplan for Store Lungårdsvann, samtidig som det holder seg innenfor de rammene som den eksisterende tomten setter.

Arkitektene og Statbygg har kuttet kostnadene med ti prosent, tilsvarende 60 millioner kroner, men fremdeles er det en forutsetning at noen av kostnadene betales av eksterne aktører. Hvem og hvordan dette skal skje skal bli avklart i løpet av sommeren.

kommer man til en avklaring omkring finansieringen kan forporsjektet begynne til høsten. De mest optimistiske fremdriftsplanene innebærer at KHiB kan flytte inn i 2012.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism