23 mars 2007

Grådige byggevareprodusenter

Byggevareindustrien øker prisene med 20 prosent fra 1. april. Dette kommer i tillegg til en prisvekst i fjor på 8,9 prosent. Nå beskylder Byggmakker og NCC produsentene for grådighet. De siste syv årene har prisene på byggevarer steget mer enn tre ganger så mye som konsumprisindeksen.

- Slik situasjonen utvikler seg nå, frykter jeg for at deler av norsk byggevarebransje risikerer å bli rasert ut ved neste motkonjunktur. Noe av den prisutviklingen vi nå ser er ikke bygget på annet enn grådighet, sier innkjøpssjef Jon Anders Nordahl hos NCC Construction.

- Vi, de store entreprenørene, kommer til å trene og trimme våre internasjonale leverandørnettverk, vi vil være klare når lynnedslaget kommer.

Lynnedslaget er for Nordahl den dagen byggherrene sier stopp.

- Den tendensen har for så vidt allerede begynt, men den dagen de virkelig store og profilerte trekker tilbake utbyggingsprosjekter, vil det slå dramatisk ut og gi ringvirkninger. Det vi ser nå er et varsko om at noe er skikkelig galt. Hvis vi ikke klarer å gjøre noe med dette i fellesskap, med nye samarbeidsmodeller og mer optimale verdikjeder, er jeg redd norsk byggevareindustri slår bena vekk under seg selv. Vi har ett felles ansvar - det er en aktiv og fornøyd byggherre, og til det må alle bidra.

Veidekke reforhandlet i fjor kontrakten med sin hovedleverandør, Byggmakker. Det resulterte i en toårskontrakt der det heter at ved kontraktens utløp skal prisene være lavere enn ved inngåelsen, og Veidekke forbeholder seg retten til å kjøpe direkte fra produsent der det er mest gunstig.

Les mer:
TU.no - Byggevareprodusentene beskyldes for grådighet - Teknisk Ukeblad

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism