12 juni 2007

Etterlyser forsikringsordninger for entrepenører

Professor Svein Bjørberg, som arbeider med forskningsprosjektet «Veien til riktig utførte bygg», viser til våre danske naboer som har innført egne forsikringsordninger for entreprenørene.

- Dette sikrer byggherren mot dårlig utført arbeid og eventuelle konkurser. Forsikringspremiens størrelse avspeiler i tillegg entreprenørens rykte i bransjen, sier Bjørberg som jobber med forslag til hvordan vi kan innføre bedre tilsyn, kontroll og sanksjonsmuligheter overfor byggebransjen, også her til lands.

Adressavisen forteller om et hus som sto «ferdig» i 2003. Byggherren gjorde alt riktig. Fant en attraktiv tomt og brukte fire år på å planlegge den perfekte bolig, før de sendte tegningene fra arkitekten til ulike byggefirma. Etter grundig research og gode anbefalinger, ga de generalentreprisen til byggefirmaet Dørdal og Sønner i Orkanger.

Den femårige reklamasjonsretten hjelper imidlertid ikke, ettersom konkursen fører til at de i praksis står uten motpart i saken. Både det private- og offentligrettslige ansvaret er vanskelig å forfølge overfor foretak som er konkurs. Ansvarsreglene har med andre ord klare begrensninger, og boligbygger må gardere seg privatrettslig.

Familiens drømmebolig ble mareritt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism