19 juni 2007

"Riksen" får evig liv

100 røde telefonkiosker rundt i hele landet blir nå sikret vern og vedlikehold for fremtiden. Assisterende riksantikvar Sissel Rønbeck og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor skriver under avtalen om vern i den aller første kiosken som ble utplassert på Akershuskaia i Oslo.

Telefonkiosken av denne typen er et viktig element i den historiske utviklingen av telekommunikasjonen i Norge, og formålet med avtalen er å sikre og bevare et av de mest synlige og kjente kulturminnene knyttet til Telenors (tidligere Televerket) virksomhet. Kioskene er en viktig miljøkomponent og et fremragende eksempel på norsk funksjonalistisk industridesign som har fått internasjonal anerkjennelse.


Telefonkioskens historie
Telefonkiosken ble tegnet av Arkitekt Georg Fredrik Fasting etter en konkurranse utlyst av Telegrafvesenet 5. mai 1932. Med sin stramme, funksjonalistiske stil er kiosken kommet med på DOCOMOMOs (Documentation of Modern Monuments) liste over moderne designikoner. Antallet telefonkiosker på 70 - 80 tallet var nærmer 6000 stk nå har vi bare 420 telefonkiosker igjen.

I 1932 utlyste Telegrafvesenet en arkitektkonkurranse om ny telefonkiosk. Det kom inn 93 forslag. 11. desember samme året ble vinnerutkastet utpekt. Juryens dom lød:

"Nr. 80 «Riks». Utkastet viser en helt frapperende enkel løsning av opgaven, såvel teknisk som estetisk set vel gjennemarbeidet. Det løser alle programmets fordringer på en tilfredsstillende måte. Såvel i planløsning som opbygning har forfatteren truffet midt i blinken. Utkastet har en sådan form at en kiosk med denne utførelse kan opstilles nær sagt hvorsomhelst. Brugsanvisningen kan med fordel anbringes over apparatet, men kan også den foreslåtte ophengning godkjennes. Døren må slå utad."

Den første telefonkiosken ble plassert på Akershuskaia i 1933. I første omgang ble det produsert noen få kiosker som skulle stå i Oslo-området, men modellen ble populær og ca. 6000 kiosker har i løpet av årene blitt plassert utover i landet. Tirsdag 19. juni 2007 blir 100 telefonkiosker vernet av Riksantikvaren og Telenor.

I 1938 var det 18 telefonapparater per 100 innbyggere i Oslo. I 1939 var det 60 telefonkiosker i hovedstaden. I 1955 var det 33 telefonlinjer per 100 innbyggere, og 130 telefonkiosker rundt om i landet, men Oslo hadde fortsatt største parten av kioskene. I 1932 utlyste Telegrafvesenet en arkitektkonkurranse om ny telefonkiosk. Det kom inn 93 forslag. 11. desember samme året ble vinnerutkastet utpekt.
Juryens dom lød:

"Nr. 80 «Riks». Utkastet viser en helt frapperende enkel løsning av opgaven, såvel teknisk som estetisk set vel gjennemarbeidet. Det løser alle programmets fordringer på en tilfredsstillende måte. Såvel i planløsning som opbygning har forfatteren truffet midt i blinken. Utkastet har en sådan form at en kiosk med denne utførelse kan opstilles nær sagt hvorsomhelst. Brugsanvisningen kan med fordel anbringes over apparatet, men den foreslåtte ophengning kan også godkjennes. Døren må slå utad."

Navnene til dem som hadde sendt inn forslag lå i lukkede konvolutter. Da disse ble åpnet viste det seg at vinneren het Georg Fredrik Fasting.

Arkitekt Georg F. Fasting (1903-1987) ble født i Bergen. Fasting var, hele sin karriere, sterkt påvirket av funksjonalismen, en stilretning som legger hovedvekt på funksjon, på det praktiske. Det var denne retningen som var dominerende i mellomkrigstiden.

Den røde telefonkiosken får evig liv - Norsk Telemuseum

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism