18 juni 2007

Murverksprisen til Einar Dahle

Murverksprisen 2007 er tildelt professor sivilarkitekt MNAL Einar Dahle.

Murverksprisen ble etablert i 1978 for å stimulere og utvikle god bruk av murverk i norsk byggevirksomhet. Årets pris utdeles for et forfatterskap - for murarkitektur av ypperste klasse i ulike bygningskategorier; eneboliger, kapeller, skoler, menighetshus, retreatsenter, industri m.fl.

Prisen er også en honnør for tyve års innsats for murbransjen - som inspirator, foredragsholder, rådgiver, cicerone og ikke minst som forfatter av Murarkitekturspalten.

Einar Dahle gjorde sitt inntog i murbransjen i 1987, da han overtok Murarkitekturspalten i tidsskriftet MUR. Dengang drev han eget arkitektkontor og var i tillegg sensor ved Arkitekthøyskolen i Oslo.

I 1993 ble han professor ved AHO, mens han fortsatte sin arkitektpraksis, hadde en rekke juryverv som representant for NAL - herunder juryleder for Murverksprisen, ble flittig brukt av Mur--Sentret og murbransjen som kunnskapsrik og sprudlende cicerone på studieturer - og ikke minst som briljant foredragsholder på utallige kurs og seminarer. Og helt siden studietiden har han tegnet - og bygget. Både i mur, betong, tre og stål. Men ofte i mur. Teglmurverk og blokkmurverk - fuget, slemmet, sekkeskurt eller pusset. Arkitektur skapt med materialkunnskap og -forståelse, og med kjærlighet til håndverket.
Murbransjen har hatt stor glede av hans utstrakte reisevirksomhet, som har brakt oss - og ikke minst MURs lesere - mange impulser.

Tidsskriftets gode omdømme kan i stor grad tilskrives Dahles spalte, som alltid er høyaktuell; den bringer oss filosofiske betraktninger, ett og annet hjertesukk, et par formaninger samt et kaleisoskopisk blikk på utenlandsk arkitektur som presenteres i form av gode og spennende eksempler.

Spalten er bejublet i arkitektkretser, men ikke bare der; Dahle formidler arkitekturforståelse, kunnskap og entusiasme til håndverkere, entre-prenører og ingeniører. Dette i tillegg til å skjøtte sin viktige funksjon som kvalitetens vokter i redaksjonsutvalget.

20 årganger, 80 artikler, rundt 1000 sider og nærmere 500 prosjekter har det blitt - og Dahle fortsetter som partner og forfatter i MURs etter-følger; tidsskriftet MUR+BETONG.

Murverksprisen utdeles av Mur-Sentret med støtte fra Norske Murmestres Landsforening, maxit as og Wienerberger AS/Nasjonalt Teglsenter.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism