18 juni 2007

Satser på miljødokumentasjon

Skog og trenæringen, med bransjeorganisasjonen Treindustrien i spissen, har gått sammen om et treårig forskningsprosjekt som har som mål å dokumentere miljøegenskapene til tre- og trebaserte produkter gjennom hele livsløpet.

Skog- og trenæringen ønsker å profilere seg som en miljøvennlig bransje med produkter som vekker gode assosiasjoner, og skal nå sammen med SINTEF Byggforsk, Norsk Treteknisk Institutt og Norsk Institutt for Skog og Landskap kartlegge sin egen virksomhet og produktportefølje, med miljø som fokusområde.

Målet er å dokumentere tilstanden for en rekke bransjetypiske produkter, ved hjelp av livsløpsbaserte, tredjepartsverifiserte miljødeklarasjoner (EPD), avdekke forbedringspotensial i verdikjeden og å se på hvordan man kan benytte miljøegenskaper aktivt i markedsførings- og salgsøyemed i konkurranse med andre materialer.

Prosjektet med tittelen "Økt bruk av tre i byggenæringen - Miljøforhold som konkurransefaktor",har en økonomisk ramme på 7,3 millioner kroner, finansiert av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Skogtiltaksfondet og bransjen selv. Prosjektet hadde oppstartseminar 1. juni 2007 og skal gå fram til slutten av 2009. Det er per i dag 18 aktive partnere i prosjektet. Disse representerer hele verdikjeden fra skogbruket, via produksjon av trelast, høvellast og mer videreforedlede treprodukter til distribusjon og handel, bruk og vedlikehold- og til sist gjenvinning.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism