17 september 2008

Nordmenn fyrer for kråka


Foto: *L*u*z*a*
8 av 10 nordmenn tror at boligen deres er godt nok isolert. Realiteten er at de tynne veggene våre er det største strømsluket. En fersk undersøkelse viser at befolkningen har lite kunnskap om hvor mye isolasjon betyr for både strømkostnader og klimautslipp.

40% av CO2-utslippene i fastlands - Norge og i Europa for øvrig kommer fra drift av bygg og boliger. Nesten ingen er klar over at utgifter ved å isolere bedre kan bli tjent inn i løpet av 3 til 5 år på strømregningen.

Lite kunnskap
60 % av de spurte har ikke oversikt over hvor mye strøm de bruker i løpet av et år. Dette til tross for at norske hus har mye å gå på. Pilotprosjekter med nye boliger etter såkalt passivhus standard som i Lindås utenfor Gøteborg, viser at energiforbruket kan reduseres med nesten 2/3 i forhold til kravene som stilles i de nye norske byggforskriftene Midtgaard mener at byggisolasjon er et viktig men glemt klimatiltak, som vil monne i klimaregnskapet og som er svært kostnadseffektivt.

- Vi vil jobbe for en isolasjonsdugnad i Norge. Målet for byggebransjen må være å dele vår kunnskap og påvirke politikere og andre beslutningstagere. Dette kan hjelpe både Stortinget mot målene i klimaforliket, og den enkelte families samvittighet og økonomi. Vi må ”kle på husan” for å klare klimamålene. 10-15 cm tykkere isolasjon sammen med bedre tetning og balansert ventilasjon kan redusere energiforbruket knyttet til oppvarmin av eldre bygg med så mye som 70% samtidig som inneklimaet forbedres, sier Rune Midtgaard.

Folk tror det dyre er billig - og omvendt
I følge Norstat-undersøkelsen tror 60% at det finnes et miljøpotensial i egen bolig. Men de fleste fokuserer på sparedusj, resirkulering og sparepærer. Kun én av ti vet at isolasjon er det mest kostnadseffektive tiltaket for å få ned energibruken.

- Det er klart at når omtrent 80% av befolkningen tror at boligen deres er fullverdig isolert, og ikke kjenner til alle fordelene ved å isolere bedre, så har vi en jobb å gjøre, sier Rune Midtgaard.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism