26 mars 2009

Klimatilpasning Norge

Undersøkelser som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utført viser at det er et stort behov for informasjon og økt kunnskap om hvordan faren for flom og skred øker når klimaet endrer seg. Nettportalen Klimatilpasning Norge skal derfor gi samordnet og tilrettelagt informasjon om klimatilpasning til kommuner, bedrifter og andre som har behov for det.


Gradvise endringer

Det er lett å forstå at kommuner som har opplevd et ødeleggende jordskred vil unngå at det skjer igjen. Da blir klimaendringene satt på dagsorden. Det er mange steder en klar sammenheng mellom klima og risikoen for jordskred. Stormer, nedbør, flom, snøskred og tørke påvirkes av klimaendringene.

Men klimaendringene handler også om de mer gradvise endringene som ikke like lett får oppmerksomhet. For at vi skal stå bedre rustet i møte med klimaendringene trengs kunnskap. Framsynte kommuner og bedrifter planlegger for et annet klima i framtiden ved å ta grep i dag.

Helhetlig informasjon
Klimatilpasning Norge er en portal som enkelt leder deg videre til aktuelt stoff om klimatilpasning på ulike fagområder. Her får du mulighet til å danne deg et bedre bilde av hva klimatilpasning er og få mer kunnskap om det som er mest aktuelt for din situasjon. Klimaendringene vil arte seg ulikt om du bor på landet eller i byen, i nord eller i sør. Derfor er portalen delt inn i fylker, så du kan finne informasjon som er spesielt aktuell i din landsdel.

Nettportalen byr på mange gode eksempler fra de kommunene som har startet med klimatilpasning. Man vil også kunne gå direkte til offentlige etaters og direktoraters nettsider for å finne informasjon om deres arbeid med klimatilpasning. I tillegg presenteres aktuelle nyheter fra forskningen.

Portalen er i første omgang utviklet med tanke på samfunnsplanleggere og beslutningstakere i kommuner og fylker, men vil være nyttig for alle. Det er lagt vekt på at informasjonen skal være lett tilgjengelig og interessant for alle som er opptatt av hva klimaendringene vil bety for det norske samfunnet.

Klimatilpasning Norge

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism