07 desember 2009

Veiskillet - fast bosted for bostedsløse


Bygningene på Veiskillet skal hjelpe innbyggerne i å starte på nytt og komme ut av et destruktivt livsmønster. Dette handler om skikkelige boforhold, men også et opplegg for å sikre at beboerne har daglige aktiviteter, som arbeid, opplæring, studier og meningsfylte fritidsaktiviteter.

- Det er en sterk sammenheng mellom bolig og selvbilde, mener arkitekt Bård Helland, leder for Arkitekturverkstedet/Asplan Viak, og mangeårig høyskolelektor i arkitektur i Oslo.

Bymisjonen ville få til noe som hadde flere kvaliteter enn en typisk «kommunal look», og ønsket en spesiell atmosfære i huset. Huset på Veiskillet skulle være et hjem for mennesker med stort behov for trygghet og stabilitet. Det skulle være et møtested, der de kunne finne styrke og fellesskap i hverandre.

- Jeg valgte derfor funksjonelle løsninger, med store, gjennomlyste rom i en langstrakt plan. Jeg ønsket å gi beboeren en fri følelse, med god kontakt ut i det grønne, sier Helland.
- Det er mye som påvirker hvordan man blir, men bolig og nabolag er en av dem, mener Åshild Lappegaard Hauge, ved Sintef Byggforsk.

I en studie fulgte hun fire av beboerne ved Veiskillet botiltak i Trondheim. Etter hovedfagsoppgaven i psykologi, har hun jobbet tverrfaglig med arkitektur, og forsøkt å vise hvordan de fysiske omgivelsene er identitetsskapende og påvirker selvbildet vårt. I vår disputerte hun med doktorgradsavhandlingen «Housing and Identity – the meaning of housing in communicating identity, and it’s influence on self-perception» ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

På Veiskillet er husene er bygd med tanke på menn og kvinner mellom 25 og 40 år som nylig har blitt løslatt fra fengsel. Det stilles iidlertid strenge krav til at de som flytter inn er motiverte og viser en vilje til forandring. Motivasjonen blir vurdert over tid, og hvis de ikke klarer å vise en innsats for å endre adfers risikerer de å måtte flytte. Beboerne har innredet og dekorert leilighetene sine selv.

- Har du en bolig du er stolt av, kan det føre til at du kommer inn i en god prosess for å få livet på rett kjøl. På Veiskillet var det lettere for dem som var foreldre å invitere barna sine dit. De var stolte av hjemmet sitt, og ville vise det frem til familie og venner, forteller Hauge.

DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism