24 august 2010

Raskere og smartere utbygging

NHO ønsker en raskere og smartere utbygging av norsk samferdsel, og har fått utarbeidet en rapport som presenterer nye finansierings- og gjennomføringsformer for prioriterte vei- og jernbaneprosjekter. For å skaffe nødvendig forutsigbarhet mener NHO at prosjektene må være fullfinansiert ved oppstart. En slik forutsigbarhet vil gi en mer rasjonell og effektiv utbygging. NHOs forslag i denne rapporten vil være næringslivets innspill i arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023.

Rapporten ”Raskere og smartere samferdselsutbygging” ble overlevert til samferdselsministeren, som kvitterte ville være et viktig bidrag inn i de vurderinger departementet skal gjøre før neste nasjonal transportplan skal legges frem våren 2013.

NHO anbefaler en kombinasjon av prosjektfinansiering og totalentreprise. Det finnes ulike varianter av prosjektfinansiering som for eksempel: OPS, flerårig budsjettering, lånefinansiering og offentlige eide AS. Videre anbefaler NHO å erstatte dagens separate kontrakter for utbygging, drift og vedlikehold med livsløpsentreprise, for de prosjekter der det er hensiktsmessig.

Rapporten tar utgangspunkt i NHOs publikasjon SamferdselsLøftet: Nye finansieringsløsninger for forsering og rasjonell gjennomføring av investeringsplanen.

Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism