24 august 2010

Tog kan knuse flymarkedet i Norden

Reisende foretrekker tog både i Norge og Norden, ifølge en undersøkelse gjennomført av analysefirmaet Urbanet. Analysen er bestilt av EU-prosjektet COINCO Nord, som jobber med infrastruktur i gods- og persontransport, og konkluderer med at med tog uten forsinkelser, ville over halvparten av dagens flypassasjerer foretrekke tog mellom storbyene i Norden. Rapporten er basert på undersøkelser blant dagens flypassasjerer på de aktuelle strekningene.

Med høyhastighetstog, og reisetider ned mot tre timer, ville nesten ingen foretrekke å fly. I dag tar reisen fra dør til dør med fly Oslo-København rundt fire timer, mens toget bruker litt over ni timer. Toget kan imidlertid komme ned i fem timer dersom noen stopp underveis kuttes ut. Allerede da blir toget interessant mer en halvparten av flypassasjerene.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism