03 oktober 2010

- Livsviktig sykkeltunnel

På en dag som denne, er det på sin plass å minne om at et av de mest åpenbare miljøtiltakene i storbyene er å legge til rette for syklister. Det betyr selvsagt ikke at syklistene skal leke Thor Hushovd i gatene, men sportslige prestasjoner kan motivere vanlige transportsyklister også.

Bergen, som dessverre er en eledig sykkelby, ligger sørgelig etter når det gjelder å legge til rette for nettopp transportsyklister. Mange av innfartsårene er svært lite egnet for syklister, og i sentrum er det knapt gjort noe for å legge til rette for sykler. Som syklist har man stort sett valget mellom å risikere livet i veibanen, eller å pådra seg forgjengernes vrede på fortauet.

- Vi er blitt en pariakaste som ingen vil ha, samtidig som politikere vil at vi skal sette bilene fra oss og benytte sykler i stedet. Problemet er også blitt større etter at det er flere som har begynt å sykle, sier lokallagslederen for Syklistenes Landsforening, Åse Simonsen.

Høsten 2014 flytter Høgskolen i Bergen til en tomt sør i byen. høhskolen har i dag 6700 stuendter og rundt 700 ansatte, tall som vil øke når studentkullene blir større, fram mot 2020. Nærmere ti tusen mennesker kan dermed komme til å skulle bevege seg til og fra dette området. Den nye Bybanen avhjelper noe, men denne er allerede overbelastet av trafikk fra andre deler av byen.

Studenter bruker dessuten sykkel mer enn andre grupper i samfunnet, vaner som det er samfunnsmessig gunstig å sørge for at de tar med segg videre i livet. Det kan en oppnå ved å legge særlig til rette for bruk av sykkel. til og fra studiestedene.Det finnes imidlertid en løsning som kan løse noen av problemene som skapes av økt trafikk fra Bergen sentrum til Kronstad, samt trafikk sørfra, inn til sentrum. Det krever imidlertid at aktører, som har liten tradisjon for å snakke godt sammen, finner hverandre.

Kartet nedenfor viser traseen for den såkalte Kronstadtunellen, bygget som en del av Bergensbanen, men faset ut da man fikk tunell gjennom Ulriken til Arna. Dersom denne åpens for syklister kan mye av trafikken ledes på østsiden av Store Lungegårdsvann, og man unngår konflikter med biltrafikken til og fra sentrum.En glimrende løsning, hadde det ikke vært for at jernbanen skal frakte biler på denne strekningen, et par ganger i uka. Her må noen ta grep, og sørge for at bilene viker...

Kilde: bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism