03 oktober 2010

Speilveggen vant skulpturmastkonkurransen

Det ble ”Speilveggen” fra de danske arkitektene Bystrup arkitekter og designere som gikk seirende ut av konkurransen om å designe Statnetts første skulpturmast.

Masten skal kunne videreutvikles til å plasseres på Heia i Troms, som en del av Statnetts planlagte 420 kV ledning mellom Ofoten og Balsfjord. - Speilveggen er ny og annerledes, men samtidig i harmoni med miljøet og stedet, sier juryformann Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett.I sin vurdering peker juryen på at formen og materialet ikke er innovativt, men i denne bruken og skalaen er det en nytt fascinerende element. - Forslaget er vakkert, enkelt og overbevisende beskrevet i tekst, bilde og tegning. Forslaget er illustrert både med en mast og to master. Juryen mener at alternativet med en mast er å foretrekke, da den skulpturelle kvaliteten ved en mast forsterker det unike ved forslaget. Dette er et prosjekt som vil vekke entusiasme og begeistring. Forfatteren innstilles til videre oppdrag med prosjektering og tildeles 1.premie, skriver juryen i sin begrunnelse.

Mange steder kamufleres master og liner med maling eller matting og isolatorer lages i komposittmateriale for å unngå refleksjon fra sollys. - Noen steder må imidlertid master plasseres slik at de vil være svært synlige i landskapet. En skulpturmast slik som den vi har eksempel på her tar utgangspunkt i dette, og legger vekt på det visuelle og estetiske uttrykket, sier Borgen. – For oss i Statnett har dette vært både spennende og inspirerende. Nå vil vi arbeide videre med vinnerutkastet med tanke på å kunne realisere denne skulpturmasten. Vi må selvfølgelig kunne være sikre på at den tåler de påkjenningene den vil bli utsatt for, være holdbar og sikker, samtidig som vi må få myndighetenes tillatelse til å bygge den. Og det er en forutsetning at Balsfjord heller vil ha denne enn en vanlig mast.

Kilde: Statnett

Les også: "Monstermaster"

Et alternativt blikk på "Monstermaster". Design som dette skremmer neppe vekk mange turister.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism