20 oktober 2010

Lærernes hus, som går under navnet Smykkeskrinet, er konferansesenter for Utdanningsforbundet. Bygningen er tegnet av Element Arkitekter AS, og vant Oslo bys arkitekturpris for 2010. Tidligere er bygget tildelt Betongtavlen.Konferansesenteret er en utvidelse av Lærernes hus, som via gårdsrom er forbundet med utdanningsforbundets hovedkontor i Hausmanns gate. Nybygget er organisert over fire etasjer med lobby, konferansesal og kafé med takterrasse. Prosjektets mål har vært å lage en stor konferansesal med integrert kunst i fasaden knyttet til virksomheten, i tillegg til å oppnå et energi og miljøvennlig bygg gjennom en kombinasjon av materialvalg og energikilder. Her spiller varmelagring i trappekonstruksjonen en sentral rolle.

Fasadene tilpasser seg omkring-liggende bevaringsverdig bebyggelses høyder og hovedlinjer mot gate og gårdsrom. Bygningen er gjennomlyst i hele tomtens bredde. Byggets tekniske løsninger gir et lavt energiforbruk. Tiltakenebestår av 10 energibrønner (150-200 m dype) som transporterer jordvarme via en varmepumpe, bruk av solenergi, dagslys, solavskjerming og fjernvarme samt vannbåren varme. Bygget ligger i energiklasse A – lavenergihus

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism