19 januar 2011

Varsler om helserisiko med passivhus

Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet er spesialist på innemiljø og helse, og advarer mot risiko for dårlig innemiljø i passivhus.

- Jeg er veldig bekymret over at man ikke har sett på mulighetene for at dette kan gå galt. Jeg har ikke sett noen publikasjoner hvor de tekniske løsningene er risikovurdert, og hvor det er undersøkt mulige helsekonsekvenser og sannsynligheten for at de kan oppstå, sier Bakke.

Tykkere vegger, svært strenge krav til tette hus, og avhengighet av et spesielt ventilasjonssystem medfører ifølge Bakke tre hovedproblemer:
  1. Risiko for fuktskader, som igjen øker sannsynligheten for luftveisinfeksjoner, astma og allergier.
  2. Husene blir for varme om sommeren.
  3. Husene er for teknisk kompliserte for brukerne.

- Den mekaniske ventilasjonen må fungere uten avbrekk med forsvarlig vedlikehold. Mennesker gjør ofte feil, og i passivhus er det mye som kan gå galt hvis man ikke forstår og mestrer bruken av de tekniske installasjonene. Hus må være ”tilgivende”, det vil si at det ikke er farlig om brukeren gjør noe feil, mener Bakke.

Kilde: Aftenposten Bolig

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism