17 januar 2011

Vil gjøre borettslagsbygg mer miljøvennlige

64 boligbyggelag er tilsluttet NBBL og disse forvalter 400 000 boliger. Potensialet for energieffektivisering er stort, og en siminarserie tar sikte på å nå bredt ut med hvilke tilskudds- og låneordninger som finnes.

Myhrerenga i Skedsmo trekkes frem som et godt eksempel på borettslag som virkelig har fått det til. Borettslaget vil spare inn 70 prosent av energibruken når passivhusrehabiliteringen er ferdig utført. Andre eksempler er Barkaleitet borettslag i Bergen og Husby terrasse i Stjørdal.

Når en vet at fellesutgiftene kan reduseres og verdien på boligen kan økes ved for eksempel å rehabilitere ned mot passivhusstandard burde tilbudet som nå ligger klart være av stor interesse for borettslagene.

Beboere i borettslag kan delta i en konkurranse og vinne 50 000 kroner til sitt borettslag. Seminarseriens egen nettside brrrettslaget.no har mer informasjon om konkurransen, de ulike støtteordningen og informasjon om seminarserien.

Seminarene holdes så fortløpende i:
Tromsø: 25. januar
Bergen: 9. februar
Trondheim: 10. februar
Kristiansand: 8. mars
Oslo: 9. mars
Stavanger: 21. mars

Kilde: NBBL.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism