29 august 2011

Færre sykler, tross nasjonale mål om dobling


Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  spDuchamp 
Et samlet storting ønsker å doble antall syklende, men i stedet blir det stadig færre som sykler her i landet. I 1992 ble sju prosent av reisene foretatt på sykkel. I 2005 fem prosent og de siste tallene (2009) viser at kun fire prosent av oss velger sykkelen. Det viser tall fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (pdf). Svenskene bruker sykkelen tre ganger så ofte som oss.

I Nasjonal transportplan 2010-2019 slås det fast at målet er å doble antall syklende. I Klimaforliket (pdf) ble sykkelmålet satt til ti prosent.

– Vi har sett at det er store forskjeller innad i partiene. Det kan svinge fra toppkarakter til stryk. Høyre i Rogaland er for eksempel det eneste fylkespartiet som får toppkarakter, mens Høyre i Hordaland er nærmere stryk fordi de har få konkrete tiltak i sitt program, sier generalsekretær Rune Njøs i Syklistenes Landsforening.

Syklistenes Landsforening ber syklister være kritiske før valget og sjekke nøye ut hva partiene står for når det gjelder sykkel.

– Etter forvaltningsreformen har fylkene fått ansvar for en betydelig større del av veiene, og derav også ansvar for tilrettelegging for sykkel. Fylkesting og fylkespartier må bli gjort oppmerksom på at de har store muligheter til å påvirke sykkelforholdene i sitt fylke, sier Gjøs.

Slik er sykkelandelen i byene, 2005-tall i parentes:
  • Oslo, 5 prosent ( 5 prosent) 
  • Bergen, 3 prosent (3 prosent) 
  • Trondheim, 8 prosent (9 prosent) 
  • Stavanger, 5 prosent (6 prosent) 
  • Kristiansand, 9 prosent (7 prosent) 
  • Drammen 3 prosent (5 prosent)

Kilde: NRK Hordaland

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism