03 oktober 2011

Tror miljørevolusjonen blir for dyr

I 2008 bestemte EU at 20 prosent av energiforsyningen skal komme fra fornybar energiproduksjon i 2020. I Statoils rapport om makro- og markedsutsikter frem mot 2040 legges det imidlertid ikke inn noen betydelig vekst i fornybar energi. Veksttakten i nye fornybare energiformer beregnes til åtte prosent årlig og veksten i energiforbruket anslås til 1,3 prosent årlig. Dermed vil det ta lang tid før fornybar energi kommer til å utgjøre en betydelig andel av det totale energiforbruket, ifølge Statoil.

Statoil legger samtidig til grunn i sin fremtidsanalyse at også de landene som i dag ikke viser interesse for klimapolitikk kommer til å måtte ta betydelige utslippskutt.

Eirik Wærness understreker at det ikke bare er enkelt å velge det grønneste alternativet. Dersom en vekstnasjon som Kina skal basere seg på elbiler må det ganske sikkert gjøres store grep i strømnettet i etablerte storbyer.

- Det første spørsmålet som må besvares er hvilke bilvaner de delene av verden som ikke kjører bil i dag får? Hvis de får amerikanske bilvaner,så kjører de så mye årlig at det vanskelig å se for seg at en batteribil uten veldig stor utvikling på batterisiden skal fungere. Men får de kontinentale kjørevaner så kan det hende at teknologien i og for seg er på plass, slik at du kan klare deg med en liten elbil som kjører 150 km før den lades. Da er det tilgang på lokal nettkapasitet som kan være avgjørende - at man har nok styrke i transformatoren på hjørnet når alle i kvartalet skal lade samtidig, sier Wærness.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism