16 desember 2011

- Alle kan ikke holde i blyanten

Børre Skodvin er intervjuet i Morgenbladet.

- Vi skal bli flinkere i arkitekturdebatten. Vi må klare å få folk med på å snakke om det egentlige innholdet i arkitektur, utover utseendet. Hvis man prøver å finne en venn og vurderer folk bare ut fra hvordan de ser ut, ja så er det jo sjelden en god venn man finner.

– Hva er forskjellen på synsing om arkitektur og et faglig fundert synspunkt?

– Et faglig fundert synspunkt har rot i fagkunnskap. Det er lettere for folk å akseptere at en ingeniør og en lege har fagkunnskap, fordi det disse driver med er så vanskelig at de fleste ikke kan utfordre de synspunktene.

– Men selv kunne jeg ikke ha tegnet et hus som var byggbart om jeg hadde en pistol mot tinningen. Altså anerkjenner jeg at ditt arbeid er like vanskelig som ingeniørens arbeid. Hvorfor tillater jeg meg da å mene en masse om arkitektur?

– En årsak er at fagterminologien er del av vårt dagligspråk. Det er i en del sammenhenger synd, for da kan terminologien vi bruker bli forstått, i enkleste forstand, uten at man forstår den dypere kunnskap som ligger bak arkitektens bruk av ordet. Arkitektur er selvsagt også et fag, et fem og et halvt års studium, men det er først etter å ha praktisert samvittighetsfullt i mange år at vi blir flinke. Da er det noe vi kan, rett og slett.

Kilde: Morgenbladet.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism